FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar18/02/2021

Hur formulerar man ett skuldebrev?

Hur formulerar man ett skuldebrev från en privatperson till en ekonomisk förening?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir skuldebrevslagen (1936:81) (SkbrL) tillämplig på din fråga.

Det är väsentligt att nämna att det finns två typer av skuldebrev; enkla- och löpande skuldebrev. Dessa olika skuldebrev har olika typer av rättigheter och risker. Eftersom det inte framgår av din fråga vilket behov du har, kommer jag redogöra för innebörden av dem båda. Vidare bör också poängteras att det inte finns några formkrav när ett skuldebrev utformas mellan en privatperson och en ekonomisk förening

Enkla skuldebrev

Bestämmelser om enkla skuldebrev återfinns i 3 kap. SkbrL. Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man; det finns en tydlig mottagare, vilken antingen kan vara en fysisk eller juridisk person enligt 26 §. Skuldebrevet i sig är inte bärare av rättigheter, utan det är den angivna långivaren i skuldebrevet som ska ha betalt. Betalt får långivaren alltså genom att identifiera sig. Långivaren för ett enkelt skuldebrev kan inte överlåta skuldebrevet utan att berätta för låntagaren om ägarbytet.

Löpande skuldebrev

2 kap. SkbrL reglerar löpande skuldebrev. Till löpande skuldebrev hör dels innehavarskuldebrev, dels orderskuldebrev. Ett innehavarskuldebrev innebär att innehavaren av skuldebrevet har rätt att kräva betalning av låntagaren. Ingen legitimering krävs, utan skuldebrevet i sig räcker gott och väl. Ett orderskuldebrev krävs att innehavaren av skuldebrevet visar ett kvitto på förvärvet av skuldebrevet. Det förutsätts alltså att innehavaren kan bevisa, genom exempelvis ett kvitto, är den rätta ägaren av skuldebrevet. Det kan vara mer riskabelt för låntagaren eftersom en obehörig person, genom att inneha skuldebrevet, skulle kunna kräva betalning av låntagaren. I en sådan situation skulle låntagaren kunna få betala flera gånger, enligt 15 § SkbrL.

Skuldebrevets innehåll

För att skuldebrevet ska fungera som ett bevis på att du exempelvis har lånat ut pengar till den ekonomiska föreningen, och har rätt att få tillbaka pengarna, finns det viss information som skuldebrevet bör innehålla. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns några formkrav på hur ett skuldebrev måste se ut. Det är parterna själva som bestämmer om skuldebrevets innehåll. Nedan kommer dock rekommendationer på vad som bör framgå av skuldebrevet:

1. Hur fordringsförhållandet ser ut (Det vill säga, vem som är långivare och låntagare)

2. Vilken summa som utlånats

3. Om avtalet ska ha någon ränta och hur beräkning ska ske utav denna

4. Om det ska finnas en återbetalningstid, hur lång denna ska vara

5. Hur återbetalning ska ske

6. Parternas underskrifter

7. Datering (datum)

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil WellanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?