Hur förhåller sig ett förskott på arv till slutliga kvarlåtenskapen?

2017-06-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Har en fråga angående förskott på arv gällande en sommarstuga i en ekonomisk förening. Sommarstugan ägs av vår far. Den är i dagsläget värderad till 585.000 kr, som vi är överens om. Vi är två syskon varav den ena villta över stugan nu, som ett förskott på arv. Frågan är då, när fadern går bort och resten av arvet skall fördelas,hur förhåller sig då summan på förskottet 585.000 kr? Bör man göra någon uppräkning av denna summa för att det skall bli rättvist? För värdet på sommarstugan stiger troligtvis. Finns det någon praxis hur man går tillväga?
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt
Anledningen till att reglerna om förskott på arv finns är att ett eventuellt arv ska fördelas rättvist mellan arvingarna, precis som du nämnde. Man tar således hänsyn till förskottet som givits när det är tid att fördela arvet. Reglerna finner vi i 6 kapitlet Ärvdabalken, (ÄB).

Det här med förskott på arv kan vara komplicerat. För att göra det så klart och tydligt som möjligt för dig kommer jag att strukturera upp svaret med hjälp av ett exempel.

Hur summan av förskottet förhåller sig till resten av arvet
Vi antar att arvet som ska fördelas mellan dig och ditt syskon uppgår till 1 500 000 kronor. Ni är således två arvingar som ska dela på detta. För att få det rättvist fördelat med hänsyn till förskottet så läggs värdet av förskottet samman med kvarlåtenskapen, 6 kap 5 § ÄB. Det skulle då se ut såhär: 1 500 000 + 585 000 = 2 085 000. Denna summa var ju vad som skulle funnits om inte ditt syskon redan fått en del av arvet i form av ett förskott.

Nu ska vi räkna ut er respektive arvslott. Summan om 2 085 000 kronor delas då i antalet arvingar, i ert fall 2. Vardera arvslott skulle i detta fall bli 1 042 500, men från ditt syskons arvslott räknas nu förskottets värde bort.

Din arvslott uppgår således till 1 042 500 kronor, och ditt syskons arvslott uppgår till 457 500 kronor (1 042 500-585 000). Ditt syskon har ju redan fått en del av sin arvslott genom förskottet och har nu avräknats.

Om värdet på sommarstugan stiger
När avräkning av ditt syskons arvslott sker, görs det enligt huvudregeln med utgångspunkt efter värdet av stugan vid mottagandet, 6 kap 3 § ÄB. Avräkningen på ditt syskons arvslott kommer således ske med 585 000 kronor även om värdet på stugan stigit när det är dags för slutlig fördelning av arvet.

Jag hoppas att svaret varit till din hjälp! Om du skulle ha ytterligare funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97585)