Hur författar jag ett testamente?

Hej. Jag är änka och har fyra barn två sedan ett tidigare förhållande och två från mitt äkta förhållande sedan 30 år. Jag och sönerna bor och äger gemensamt vårt hus och nu är min fråga: Jag vill skriva testamente så det finns färdigt och min önskan är att pojkarna får behålla huset som dom vuxit upp i. Hur går jag tillväga i testamentet så min önkan respekteras? Har hört att det kan bli problem med "bröstarvingar" men jag har inte för avsikt att göra mina äldre barn arvlösa jag vill bara att våra söner ska få behålla huset som investering och trygghet. Resten får barnen dela på. Tacksam för svar Maria Larsson

Lawline svarar

Hej!

Jag anser mig inte ha tillräcklig kunskap för att kunna skriva ett testamente åt dit. Vid testamentsring föreligger många formkrav som är mycket viktiga för att testamentet ska gälla. Dessutom ska innehållet stämma överens med din viljeavsikt. Därför rekommenderar jag er att kontakta en jurist som kan hjälpa dig med att skriva ett korrekt testamente efter din vilja alt. att du går in på "våra tjänster" här på hemsidan sedan klickar dig vidare till "avtal och dokument" där väljer du "testamente" och sedan kan du, mot en liten summa pengar, få hjälp med att författa ett testamente. Kom ihåg att vissa formkrav gäller såsom att två vittnen ska vara med och vittna/skriva under samtidigt. Se om detta i 10 kap. ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637.

Lycka till!

Gabriella LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning