Hur fördelas vinstutdelningen mellan aktieägare?

2019-05-17 i Bolag
FRÅGA
Vi ska starta ett aktiebolag och kommer bli fyra delägare. Delägare 1 vill ha 51% av aktieinnehavet och det är ett krav för att starta. Övriga tre delägare tycker då ev. framtida utdelningar blir snedfördelade då samtliga fyra delägare förväntas bidra lika mycket till företagets vinst. Kan man på något sätt fördela utdelning mer jämnt trots att Delägare 1 har majoritet och 51% av aktieinnehavet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ABL regleras denna typ av fråga.

I 18 kapitlet avhandlas på vilket sätt som vinstutdelning görs ur bolaget. I 3 § första punkten står att "beloppet av den utdelning som ska belöpa på varje aktie". Detta är härrör till samma princip som förklaras i 4 kap 1 § om alla aktiers lika värde. Slutsatsen är att samma belopp i kronor ska utdelas för varje aktie. Det innebär alltså att en ägare om 51% av aktierna kommer att få 51% av den vinstutdelning som görs av bolaget.

Det finns däremot undantag från denna huvudregel och de blir tillämpliga främst om alla aktieägare är överens. Detta skulle i ditt fall alltså innebära att även "Delägare 1" går med på hur utdelningen ska fördelas mellan aktieägarna. Ur ett rent bolagsrättsligt perspektiv går det alltså bra att lämna utdelning till endast en av delägarna. För att undvika att någon delägare invänder mot beslutet i efterhand är det viktigt att fatta beslutet på ett formellt riktigt sätt och att notera i protokollet från bolagsstämman att samtliga aktieägare godkänner beslutet.

Min rekommendation är att ni ser över affärsplanen, är det så att "Delägare 1" behövs för att denne besitter exempelvis det aktiekapital ni behöver för att starta bolaget kanske det är värt att låta denne erhålla 51% av aktieantalet, eftersom att den då även måste investera mer än övriga delägare. Observera att detta innebär att "Delägare 1" då har majoritet vid bolagsstämman och kan invända mot att utdelningen ska ske så att alla aktieägare får lika mycket utdelning.

Hoppas detta ger klarhet!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (639)
2020-05-21 Associationsform för aktieklubb
2020-05-11 Vad gäller för en aktieöverlåtelse?
2020-04-30 Bolagslagen
2020-04-27 Question about rights issue

Alla besvarade frågor (80220)