Hur fördelas vinst av försäljning av bostad om sambor har gått in med olika kontantinsats?

Jag och min sambo har separerat och han har flyttat ut till en bostadsrätt. Jag bor kvar i huset med två egna barn och ett gemensamt. Enl köpekontrakt äger jag 65% av huset eftersom jag la in kontanta pengar från en tidigare lägenhetsförsäljning som jag ägde ensam. Nu vill jag lösa ut min sambo.

Jag löser hans lån (vi har lika mycket var) samt betalar 35% av marknadsvärdet på huset.

Han hävdar att han har rätt till 50% av vinsten från inköpspris till dagens marknadsvärde. Jag har även ett uppskov på bostaden fr den tidigare lägenheten. Ska inte han vara med och betala sin del av den skulden i så fall?

Om han har rätt till 50% så tjänar vi en halv miljon kr var men ska jag betala själv ett uppskov på 300 000??Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning
När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av er begär det. Förutsatt att inget annat har avtalats mellan er är det samboegendomen som ingår i bodelningen. (8 -9 §§ SamboL) Er gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom. (3 § SamboL)

I samboegendomen ingår dock inte:
1. egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
2. egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda och
4. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.
(4 § SamboL)

Vid bodelningen ska först vardera sambos andel i samboegendomen beräknas. (12 § SamboL) Vid beräkningen ska först från vad vardera sambo äger av samboegendomen dennes skulder avräknas. (13 § SamboL) Vad som återstår efter detta ska läggas samman och delas lika mellan samborna. (14 § SamboL)

Bostaden
Eftersom du äger större del av bostaden utgör denna en större del av din samboegendom än av din ex-sambos samboegendom. Detta innebär att 65 % av bostaden utgör din samboegendom och detta tillsammans med övrig samboegendom som du äger läggs samman. Därefter subtraherar du dina skulder från din totala samboegendom. Det som sedan är kvar går du in med i bodelningen. Med din ex-sambos egendom blir det likadant. Det som ni båda går in med i bodelningen läggs samman och hälftendelas mellan er. Att du äger större del av bostaden spelar här alltså tyvärr ingen roll, det är ändå en hälftendelning som ska ske om ni inte har avtalat om annat. Trots att du äger större del av bostaden krävs alltså att ni även har skrivit ett samboavtal för att undvika hälftendelning. Din ex-sambo har alltså rätt till hälften av vinsten.

Beskattningen
Din ex-sambo har rätt till hälften av bostaden och om du ska erhålla denna vid bodelningen krävs att en likadelning kommer till stånd värdemässigt. Bostaden behöver då först ges ett marknadsvärde som man kan få fram genom en värdering av en mäklare. Från vinsten som skulle uppkommit om bostaden såldes dras 22% av i fiktiv reavinstskatt (fiktiv eftersom en försäljning av bostaden inte görs). Summan av detta (dvs. vinsten x 22%) delas sedan i två, din del och din ex-sambos del. Om du ska behålla bostaden behöver du alltså ersätta din ex-sambo för hans del. Om du även tar över hans lån på bostaden ska detta avräknas från det som du ska ge till din ex-sambo.

Angående ditt uppskov så behöver detta inte tas upp till beskattning förrän du säljer bostaden.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”