Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

2021-04-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Sonen och hans flickvän väntar tillökning om några månader. De bor EJ tillsammans. Saken är att mamman inte är speciellt motiverad till att ta hand om barnet utan vill att pappan ska ha full vårdnad från födsel, Därför undrar jag hur detta går ihop rent praktiskt? De vill ha gemensam vårdnad men att pappan ska ta hand om barnet fulltid från start. Hur fungerar detta med föräldrapenning etc. Vad bör de tänka på? Vart vänder de sig? kan man fixa papper etc innan förlossning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fastställa faderskapet

När en man och en kvinna, som är gifta, får barn tillsammans så finns det en presumtion för att det är mannen som är fader till barnet (1 kap. 1 § föräldrabalken). När mannen och kvinnan inte är gifta så måste faderskapet fastställas. Faderskapet kan fastställas både genom dom eller genom bekräftelse (1 kap. 3 § föräldrabalken). Frågan om vem som är pappan till barnet verkar vara okomplicerad i detta fall, av denna anledning är det främst bekräftelse av faderskapet som blir aktuellt (1 kap. 4 § föräldrabalken). Din son och hans flickvän ska därför skriftligen bekräfta att det är din son som är pappa till barnet. Denna bekräftelse ska även bevittnas av två personer. Bekräftelsen måste godkännas både av modern till barnet och av socialnämnden. Din son ska med andra ord vända sig till socialnämnden i kommunen de bor i. Det är möjligt att bekräfta faderskapet redan innan barnet har fötts (1 kap. 4 § 2 st. föräldrabalken).

Avtala om gemensam vårdnad

Du anger att barnets föräldrar ska ha gemensam vårdnad. Eftersom din son och hans flickvän inte är gifta så innebär det att mamman kommer att få ensam vårdnad när barnet föds (6 kap. 3 § föräldrabalken). Det är dock, naturligtvis, möjligt för föräldrarna att dela på vårdnaden. Föräldrarna kan få gemensam vårdnad både genom dom eller genom att föräldrarna kommer överens om detta. Återigen så verkar denna fråga vara okomplicerad då din son och hans flickvän verkar vara överens om att de ska dela på vårdnaden. Föräldrarna måste då, genom skriftligt avtal, komma överens om att vårdnaden ska vara gemensam och detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken). Att som förälder ha vårdnaden om ett barn innebär att föräldern har en rättighet och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden (6 kap. 11 § föräldrabalken).

Vem ska barnet bo hos?

Du anger att din son ska ta hand om barnet på heltid och att din son och hans flickvän inte bor tillsammans. Även om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så kan det vara så att barnet enbart bor hos en av föräldrarna (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Vem som i så fall ska vara boendeförälder kan beslutas både genom dom eller genom avtal. Ett avtal om boende ska också vara skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken). Om föräldrarna kommer överens om att barnet enbart ska bo hos en av föräldrarna så har den andra föräldern fortfarande rätt till umgänge med barnet (6 kap. 15 § föräldrabalken). Umgänge innebär helt enkelt att barnet ska ha rätt till kontakt med den andra föräldern. Hur föräldrarna väljer att dela upp vårdnaden, boendet och umgänget får de bestämma själva - så länge som de kommer överens och så länge som det är förenligt med barnets bästa.

Båda föräldrarna har en underhållsskyldighet för barnet (7 kap. 1 § föräldrabalken). Om det är så föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men barnet enbart bor hos en av föräldrarna så ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till boendeföräldern (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. föräldrabalken). Även underhållsbidraget kan fastställas antingen genom dom eller avtal (7 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken).

Föräldrapenning

Du undrar också hur det ser ut med föräldrapenning. Föräldrapenning utgör pengar som utgår från försäkringskassan när en förälder är hemma med sitt barn istället för att tex arbeta. Enligt lag så har en förälder rätt till föräldrapenning, förutsatt att föräldern är försäkrad, i samband med att barnet föds (13 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Föräldrapenning ska utgå när föräldern är föräldraledig. Din son och hans flickvän ska vända sig till försäkringskassan för att ansöka om föräldapenning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så ska din son och hans flickvän främst vända sig till socialnämnden i den kommun de bor i. De bör tänka på att fastställa faderskapet, detta kan göras redan innan förlossningen. De ska även tänka på att samarbeta i så stor utsträckning som möjligt då barnets bästa är av största prioritet i alla frågor som berör vårdnad, boende och umgänge med barnet (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96504)