FrågaEKONOMIÖvrigt21/11/2017

Hur fördelas reparationskostnader gällande en samägd fastighet?

Hej

Jag har en fråga om lagen om samäganderätt. Om två makar äger 50 % var av en fastighet, och denna behöver renoveras, hur skall då reparationskostnaden fördelas? Om den ena maken tjänar mer än den andra, skall bägge ändå betala 50% av kostnaden? Det kan ju bli orimligt dyrt för den som tjänar minst. Hur fungerar det tex om den ena maken tjänar litet eller inget alls ? Är det inte rimligare att kostnaden betalas av det gemensamma hushållskontot, precis som mat, bilkostnader, kläder och annat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I första hand bör delägare av en samägd fastighet kontrollera om det finns något avtal mellan dem som reglerar vissa villkor, exempelvis vem som skall bekosta reparationer eller om alla kostnader skall delas i proportion till ägarandel. Det är bra att delägare skriver samäganderättsavtal, oavsett om de har ett äktenskapsförord/samboavtal eller inte. Det finns dock inget krav på avtalets skriftlighet men det är en stor fördel då risken annars är stor att ord står mot ord i slutändan.

I andra hand blir samäganderättslagens disposition tillämplig. Om ingen kan bevisa hur överenskommelsen ursprungligen såg ut kommer samäganderättslagen att träda in istället. I princip alla åtgärder som vidtas på fastighet, ska beslutas i enighet mellan ägarna (2 § samäganderättslagen). Om en ägare vidtagit en åtgärd utan samtycke från övriga, får denne stå för kostnaden. Det finns emellertid en undantagsregel som innebär att en i vissa fall visst får kräva ersättning av de övriga ägarna, trots uteblivet samtycke. Undantaget gäller nödvändiga och brådskande åtgärder - en vattenskada som snabbt måste åtgärdas. Det krävs alltså samtycke för reparationer som inte är brådskande, t.ex. målning av huset. I 15 § samäganderättslagen stipuleras att kostnader som gjorts för förvaltning av samfällt gods, delas efter ägarandel.

Rådgivning:

Jag förutsätter att du och din maka inte har ett samäganderättsavtal. I sådant fall utgår jag ifrån samäganderättslagens disposition. I din fråga skriver du att "fastigheten behöver renoveras". Jag tolkar det som att det inte rör sig om en "onödig" renovering, utan snarare en brådskande sådan. Om så är fallet, har du rätt att renovera fastigheten utan din makas samtycke. Du har då även rätt att kräva din maka på ersättningen i efterhand. Kostnaderna fördelas mellan er i förhållande till hur stor del ni äger i fastigheten. Ni betalar alltså 50 % var av kostnaderna, eftersom att ni äger lika stor andel. Notera dock att ni har rätt till att komma överens om andra lösningar av kostnaden än det ovan redovisade. Detta till följd av att lagen är dispositiv (går att avtala bort). Jag uppfattar det som att ert resultat av att följa lagen blir orättvist och det är således helt upp till er hur ni väljer att fördela kostnaderna.

Lycka till!

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000