Hur fördelas pengarna från försäljning av lägenhet som inte utgör samboegendom?

FRÅGA
Hej,Jag och min sambo äger tillsammans en lägenhet. Vi står som ägare för varsina 50% och båda står på lånet. Lägenhetsköpet var inledningsvis jag som påbörjade för att jag själv skulle bo där ensam. Under tiden som lägenheten byggdes så träffades jag och min nuvarande sambo. Lägenheten skulle vara för liten för oss båda men eftersom köpet inletts med förhandsavtal valde vi att ändå slutföra affären. Av lägenheten som vi idag hyr ut har vi betalt olika mycket han 80% och jag 20%. Vi har aldrig haft planer på att bo där så det är ingen gemensam bostad. Vad händer om vi bestämmer oss för att gå isär? Har vi rätt till lika stor andel vid försäljning eller utgår man från hur stor procent i insatsen som var och en betalat?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

När sambos separerar ska det ske en bodelning där samboegendom ska fördelas mellan dem, se 8 § sambolagen. Eftersom ni inte använder lägenheten som er gemensamma bostad är den, som du skriver, inte att anse som samboegendom. Lägenheten ska alltså inte ingå i bodelningen. Däremot kan lägenheten vara samägd, se 1 § lag om samäganderätt. I så fall har ni rätt till lika andel vid försäljning, dvs 50% var. Denna regel gäller om ni inte kan komma överens. Lyckas ni enas om en annan fördelning, tex 80/20, gäller den såklart istället.

Hur fördelningen blir beror alltså på er. Kan ni komma överens om en viss fördelning så gäller den, annars finns lagen om samäganderätt som ger er rätt till lika mycket var.

Mitt tips är att skriva ett samboavtal, där ni redan nu kommer överens om hur mycket var och en av er ska få vid en försäljning av lägenheten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?