Hur fördelas makarnas tillgångar när ett äktenskap upphör?

Vi är gifta men det är bara jag som har barn, 3st. Vi har ett gemensamt konto men också varsitt eget sparkonto. Vi har varsitt aktie konto och vi äger en veteranbil tillsammans men jag står som ägare. Vi äger dessutom ett hus tillsammans . Hur fördelas dessa tillgångar om vi båda dör samtidigt I en olycka? Slås alla tillgångar (konton,hus och bil ) ihop innan delning, eller får min frus mamma ärva det som finns på min frus konto och mina barn får ärva mitt konto? 

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till oss till på Lawline med eran fråga!Tillämplig lag

Regler om hur tillgångar fördelas mellan makar när ett äktenskap upphör regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om hur arv fördelas återfinns i Ärvdabalken (ÄB)


Hur fördelas tillgångar mellan makar?

När ett äktenskap upphör, antingen genom en skilsmässa eller vid dödsfall, så ska så kallat giftorättsgods delas lika mellan makarna (10 kap. 1§ ÄktB). För makar gäller som huvudregel att all egendom utgör giftorättsgods. All egendom är giftorättsgods om det inte framgår att den är enskild egendom (7 kap. 1§ ÄktB). Egendom blir enskild genom att det exempelvis anges i ett testamente eller i ett äktenskapsförord mellan makarna (7 kap. 2§ ÄktB). Ytterligare ett undantag kan vara att få undanta kläder eller annan liknande personlig egendom som bara används av den ena maken (10 kap. 2§ ÄktB)


Detta innebär att all egendom ska fördelas lika mellan makarna, inklusive separata sparkonton och en bil som bara den ena maken står som registrerad ägare på, om det inte reglerats att egendomen ska vara enskild. Först efter att allt giftorättsgods lagts ihop och delats lika mellan makarna ska makarnas arv fördelas. Regler om hur arv fördelas återfinns som sagt i Ärvdabalken (ÄB). Den ena makens tre barn kommer således ärva 1/3 var av den ena makens kvarlåtenskap (2 kap. 1§ ÄB). Föräldern till den andra maken kommer ärva den andra makens kvarlåtenskap (2 kap. 2§ ÄB). För att förtydliga kan situationen illustreras med ett exempel:


Make 1 har tillgångar på 100 000 kr

Make 2 har tillgångar på 50 000 kr

Samtlig egendom är giftorättsgods, det vill säga att det inte särskilt angetts att den ska vara enskild.


Egendomen läggs ihop och delas sedan på hälften:

100 000 + 50 000 = 150 000 kr

Varje make har således en kvarlåtenskap på 75 000 kr som ska fördelas till vardera persons arvsklass.


Make 1 har tre barn som kommer ärva dennes kvarlåtenskap. Varje barn får då 25 000 kr. 

Make 2 har en förälder som kommer ärva dennes kvarlåtenskap. Föräldern får 75 000 kr.Jag hoppas att ni fick svar på eran fråga. Om ni har några fler funderingar är ni välkomna att höra av er till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”