Hur fördelas ett arv om det finns ett testamente som utesluter en bröstarvinge?

2020-09-10 i Laglott
FRÅGA
Hejsan!Min mormor har skrivit in mig i sitt testamente. Det finns 3 bröstarvingar varav en av dom inte står med. Så två bröstarvingar och jag barnbarn står med. Hur kommer detta arv fördelas, låt oss säga det finns 2 milj.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte av frågan huruvida du är barn till en av de levande bröstarvingarna, eller om du är barn till en bröstarvinge som har avlidit – men jag kommer i mitt svar utgå från det första.

Arvsinskränkning genom testamente

En bröstarvinges arv kan inskränkas genom ett testamente, men oavsett testamente så har en bröstarvinge alltid rätt att få ut sin laglott som utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar kan alltså inte göras arvlösa.

För att kunna få ut sin laglott krävs det dock att bröstarvingen påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från det att de har tagit del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB) – gör man inte detta så förlorar bröstarvingen sin rätt till laglotten.

Om vi bortser från testamentet och räknar med exemplet att din mormor efterlämnar 2 milj. kronor, så skulle de 3 bröstarvingarna således få 666.666 kr var – detta innebär att laglotten utgör 333.333 kr. Eftersom att en bröstarvinge, oavsett testamente, alltid har rätt till laglotten – så kommer den bröstarvinge som inte står med på testamentet få ut 333.333 kr av de 2 milj. kronor som din mormor efterlämnar. Detta innebär att det endast kommer vara 1,66 milj. kronor kvar att dela mellan er som är inskrivna i testamentet - sedan påverkas fördelningen också av huruvida din mormor har gjort någon speciell fördelning i testamentet, exempelvis att en viss bröstarvinge ska ärva en större del än övriga testamentstagare eller liknande.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (824)
2021-04-23 Ärvs laglotten med fri förfoganderätt eller full äganderätt?
2021-04-20 Kommer min makes arv påverka mina tillgångar när han går bort?
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?

Alla besvarade frågor (91439)