Hur fördelas ett arv när barnets ena förälder ingått nytt äktenskap?

Min pappa är gift med en kvinna som inte är min mor. Hon har två barn sedan tidigare och pappa har mig och min bror sedan tidigare. Min pappa är sjuk och kommer med största sannolikhet avlida först. De har ett hus som är värt mkt pengar. Tror inte de har skrivit något testamente.

Hur blir det med arvet? Ska vi dela på arvet efter pappa med hans fru eller ärver vi själva som särkullebarn?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning

Vid din pappas bortgång upplöses äktenskapet med hans nya fru (1 kap. 5 § äktenskapsbalken) och när ett äktenskap upplöses ska makars egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken) och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan vara enskild t ex genom äktenskapsförord, ett gåvobrev eller testamente med villkoret att den ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vid en bodelning ska makars andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § äktenskapsbalken) och varje make får avräkna så mycket giftorättsgods som behövs för att täcka sina skulder (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Efter att avdrag för att täcka skulderna gjorts läggs det som återstår av makars giftorättsgods samman och delas därefter lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken) förutsatt att din pappas nya fru inte begärt att vardera ska behålla sin andel som giftorättsgods (12 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta kan t ex vara fördelaktigt för henne om din pappas nya fru har mer tillgångar än din pappa och vill undvika likadelning. Den andel som tillfaller dödsboet kallas kvarlåtenskap.

Arvskifte

Efter att bodelning gjorts, antingen genom likadelning eller genom att åberopa jämkning, inleds arvskifte. Om arvlåtaren, i det här fallet er pappa, var gift och har särkullbarn har den efterlevande maken endast rätt till kvarlåtenskapen om ni som arvingar väljer att avstå från er rätt till arvet (3 kap. 1 § ärvdabalken). Jag utgår från att ni inte är intresserade av att avstå er rätt till arvet. Det innebär att du och ditt syskon ärver lika mycket ur dödsboets kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Er pappas nya fru har dock alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med värdet hon erhöll vid bodelningen motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § ärvdabalken). För år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket innebär att er pappas nya fru har rätt att få ut 179 2000 kronor från bodelning och kvarlåtenskapen i den händelsen att hon inte erhåller det värdet från endast bodelning. Om prisbasbeloppsregeln åberopas delar du och ditt syskon lika på det värde som är kvar ur kvarlåtenskapen. Om er pappas nya fru väljer att bo kvar och fastighetens värde är värd mer än den andel hon mottar vid bodelning eller genom att åberopa prisbasbeloppsregeln ska hon kompensera er som arvingar med pengar (3 kap. 5 § ärvdabalken).

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000