Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?

2020-11-24 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi är gifta och har särkullbarn, två var. Vad händer med den enskilda egendom som var och en av oss har, när en av oss dör? Ingår den enskilda egendomen i bouppteckningen eller ska den fördelas till resp särkullbarn direkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur fördelas arvet?

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att det är barn, även kallade bröstarvingar, till den avlidne som ärver först och delar lika mellan varandra. Om den avlidne var gift och hade gemensamma barn med den efterlevande så kommer den efterlevande ärva det som skulle gått till de gemensamma barnen. De gemensamma barnen får då efterarvsrätt i den kvarlevande förälderns kvarlåtenskap. Dock gäller detta inte särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt efter sin avlidne förälder. Om den avlidne var gift men inte hade gemensamma barn med sin make/maka utan endast särkullbarn kommer den efterlevande maken/makan inte att ärva efter den avlidne. (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB)

Vad händer med den enskilda egendomen?

Vid en bodelning är det Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB, som tillämpas. När ett äktenskap upplöses som följd av att en av makarna avlider så ska en bodelning göras. (1 kap. 5 § ÄktB. och 9 kap. 1 § ÄktB.) I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, det vill säga all den egendom som inte utgör makarnas enskilda egendom. (10 kap. 1 § ÄktB. och 7 kap. 1 § ÄktB.) Den enskilda egendomen undantas alltså bodelningen och läggs istället samman med utkomsten av fördelningen av giftorättsgodset för att bilda den avlidnes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen bildar sedan ett dödsbo. I dödsboet antecknas den avlidnes tillgångar och skulder och särskiljs från den efterlevande makens. Den enskilda egendomen antecknas också samt grunden till varför egendomen är enskild. (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 4 § ÄB) Det är sedan tillgångarna i dödsboet som kommer fördelas på den avlidnes arvingar genom arvskifte. (23 kap. 1 § ÄB)

Sammanfattning

Svaret på din fråga blir att den enskilda egendomen ingår i bouppteckningen då den utgör del av den avlidnes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen fördelas sedan på arvingarna till den avlidne. Eftersom det finns särkullbarn men inte några gemensamma barn utifrån vad som framgår av din fråga kommer kvarlåtenskapen således tillfalla den avlidnes särkullbarn.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (407)
2021-06-16 Nytt äktenskapsförord vid arv som ska utgöra enskild egendom?
2021-05-23 Avtal om enskild egendoms giltighet gentemot särskullsbarn
2021-04-30 Kan jag skydda barnens arv från dennes partner?
2021-04-29 Vad räknas som giftorättsgods respektive enskild egendom?

Alla besvarade frågor (93293)