Hur fördelas enskild egendom?

2017-11-25 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej! Jag är gift, men inte med mina barns far, hur fördelas mina enskilda konton mellan maka och mina barn ifall jag dör?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Jag förstår det på din fråga som att du är gift med någon som inte är far till dina barn och undrar över hur din enskilda egendom fördelas mellan din maka och dina barn ifall du dör.

När jag hädanefter besvarar din fråga så hänvisar jag till "ditt barn" och där innefattas att du kanske har fler eller ett barn.

Vad är enskild egendom?

Det är egendom som till följd av något villkor i 7:2§ ÄB har gjorts till din enskilda egendom och skall således inte ingå i en bodelning vid skilsmässa eller ifall den ena parten dör. Det finns självklart undantag ifall du som part vill att egendomen skall ingå vid t.ex. dödsfall.

Hur fördelas din enskilda egendom ifall du dör?

Eftersom din enskilda egendom som utgångspunkt inte ingår i en bodelning efterföljande ditt dödsfall behöver jag inte kommentera detta. Vad som då sker är att din enskilda egendom skall fördelas på dina arvingar.

Utgångspunkten vid fördelning av arvet är enligt ärvdabalken 3:1§ 1st 1a meningen att din make ärver dig framför era gemensamma barn och dessa då erhåller en efterarvsrätt och får "vänta" på den andre förälderns död innan de får tillgång till sitt efterarv.

I ert fall så är dock personen du är gift inte far till dina barn. Då kallas dina barn för "särkullsbarn". Dessa har enligt ärvdabalkens 3:1§ 1st 2a meningen en rätt att ärva din kvarlåtenskap direkt. I detta fallet har du och din partner inte har några barn inom äktenskapet och då så skall din enskilda egendom fördelas till dina barn framför din maka.

Det finns dock undantag från denna huvudregel att särkullsbarnen har rätt att få ut sitt arv efter dig direkt. Dels kan de avstå från sin rätt vilket jag inte kommer att gå närmre inpå i denna framställning, och dels så har din make, enligt samma § 2st en rätt att alltid ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt som denna egendom räcker, få egendom upp till ungefär 180 000kr. I detta inräknas allt som denne lämnar äktenskapet med, alltså giftorättsgods, enskild egendom osv.

Sammanfattningsvis kan jag säga att det med största sannolikhet är dina barn som erhåller din enskilda egendom ifall du skulle avlida. Det undantag som inte är frivilligt är då ifall din make lämnar äktenskapet med mindre än ungefär 180 000kr för då kan det finnas en rätt för denne att utfå en del av din enskilda egendom.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du några ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (431)
2021-11-30 Ärver make enskild egendom?
2021-11-20 Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?
2021-11-17 Hur behandlas arv i en framtida skilsmässa?
2021-11-02 Vad händer med enskild egendom vid en makes bortgång?

Alla besvarade frågor (97611)