Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?

FRÅGA
HejHur ska en bostadsrätts värde delas upp i bouppteckningen när den ena parten avlidit??? Hälften vardera eller ??
SVAR

Hej,

När en partner avlider ska som utgångspunkt en bodelning företas. I bodelning tas den gemensamma egendomen upp och delas till hälften. Om det finns skulder som kan hänföras till egendomen ska dessa avdras innan fördelning (exempelvis lån).

Det som bör noteras är att det är endast den gemensamma egendomen som ska delas (vid äktenskap: giftorättsgods, och vid samboförhållande: samboegendom). Har den ena parten enskild egendom ingår den inte bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med ny fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll