Hur fördelas egendomen mellan sambos?

FRÅGA
Hejsan,Min mor bor och lever tillsammans med en manMannen köper ett hus för sina egna pengar, 100%De bor tillsamman i det huset, huset är köpt för att de ska bo där tillsammansBåda är skrivna på adressen till husetDe har tidigare (innan husköpet) varit sambo i x-antal år i lägenhet ägd av mannenMin mor avliderHar jag då rätt att ärva halva huset eller del av värdet på huset eller..?De var inte gifta (de har varit tidigare i livet för många år sedan)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om samboskap finner vi i sambolagen (2003:376). Här framkommer det att när ett samboskap upphör som följd att en av samborna avlider har endast den efterlevande sambon rätt att begära en bodelning. Sker inte en sådan begäran tar vardera sambo med sig det som denne ägde från samboskapet. (18 § sambolagen) Skulle en bodelning begäras är det endast samboegendomen som ska ingå, vilket är sådan bostad eller egendom som införskaffats för gemensamt bruk. (3 § sambolagen) Dock kan en sambos egendom vara dennes enskilda egendom genom exempelvis ett testamente. Där kan det även framkomma att egendom som träder istället för den testamenterade enskilda egendomen ska vara sambons enskilda egendom. (4 § sambolagen) Ur din fråga framkommer det inte huruvida mannen som betalat huset skulle använt sin enskilda egendom för köpet, vilket gör att jag tyvärr inte kan gå närmare in på den aspekten. Däremot finns det andra delar i din fråga som talar för att huset skulle utgöra samboegendom, exempelvis att huset ska ha varit inköpt för gemensamt bruk. Vid en bodelning är det vidare halva värdet av samboegendomen efter avdrag av skulder hänförliga till egendomen som fördelas lika mellan samborna. (14 § sambolagen)

Hur blir det med arv?

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Bröstarvingar, det vill säga barn till den avlidne, ärver först av den kvarlåtenskap som den avlidne efterlämnar. (2 kap. 1 § ÄB) Det som din mor skulle erhålla från en eventuell bodelning kommer ingå i hennes kvarlåtenskap och därav delas ut i arv. Dock är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära en bodelning av samboegendom. (18 § sambolagen) Sker inte en sådan begäran kommer huset, oavsett om det skulle vara samboegendom eller ej, inte utgöra en del av din mors kvarlåtenskap – förutsatt att det är den efterlevande maken som äger huset till fullo.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2852)
2021-02-27 Innebär ett samboavtal att vi inte längre räknas som sambos?
2021-02-26 dold samäganderätt i samboförhållande
2021-02-25 Arv och samboegendom
2021-02-25 Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?

Alla besvarade frågor (89597)