Hur fördelas egendom enligt mitt testamente?

2021-07-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Ett testamente säger BARN1 och BARN2 ska ärva min kvarlåtenskap, BARN3 ska enbart ha sin laglott (de tre är de enda bröstarvingarna). Vad gäller då för beslut om hur ting (allt från småsaker utan ekonomiskt värde, till kapitalvaror och ev bostad) i dödsboet fördelas, och eventuellt avyttras eller slängs? Har BARN3 samma rätt att kräva att få specifika saker, eller vara inblandad i ev försäljningsbeslut, som BARN1 och BARN2 har? Eller är BARN3 endast berättigad till sin laglott i pengar (givetvis baserad på korrekta värderingar av det finns/fanns) när arvskiftet till slut sker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB). Varje delägare i dödsboet har rätt att ur kvarlåtenskapen få en del av varje slags egendom, även om man ska sträva efter att få "hela" delar på sin lott och ej samägda delar så långt det är möjligt, 23 kap 3§ ÄB. Delägarna ska alltså först försöka komma överens själva om hur fördelningen av egendomen ska ske.

Vem är delägare i dödsbo?

Delägare är bland annat arvingar och universella testamentstagare, 18 kap 1§ ÄB. Detta innebär att Barn3 även är delägare i dödsboet. Om inget speciellt angetts i testamentet, exempelvis att Barn3 ska få speciell egendom, har denne samma rätt som de andra dödsbodelägarna, upp till sin arvsandel (i detta fall, laglott för Barn3).

Om dödsbodelägarna inte kommer överens om vem som ska ärva vad kan en skiftesman utses via tingsrätten som självständigt kan fördela egendomen genom ett tvångsskifte, 23 kap 5§ ÄB.

Sammanfattning

Barn3 har samma rätt som Barn1 och Barn2 att ta del och besluta i dödsboet eftersom denne också är delägare i dödsboet. Om detta inte är ett önskvärt utfall skulle testamentet kunna justeras till att klargöra att Barn3 exempelvis enbart så få sin laglott i likvida medel eller annan specificerad egendom, alternativt klargöra vilken egendom Barn 1 och 2 ska få så länge det ej inkräktar på Barn3s laglott för att kunna styra egendomsfördelningen vid arvskiftet.

Som testamentet verkar vara skrivet nu har alltså Barn3 rätt att önska viss egendom, men alla dödsbodelägare måste vara överens om fördelningen. Om de ej är det kan en skiftesman tas in som tar beslut om fördelningen.

Vänligen,

Nora Friberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (664)
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?
2021-08-11 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (95746)