Hur fördelas efterarvet från vår avlidna faster?

Hur fördelas arvet då vår avlidna ingifta farbror avlidit.

Han har två bröder i livet. Vi kusiner är fördelade på tre avlidna syskon till vår avlidna faster.

Paret hade inga barn.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv och efterarv kan vara lite snårigt. Jag ska försöka förklara hur arvsrätten ser ut och vad som gäller i ert fall.

Som utgångspunkt ska efterlevande make ärva all makens eller makans egendom enligt äktenskapsbalken (ÄB) 3 kap. 1 §. Det innebär att din ingifta farbror fick ärva hela fasterns arv när hon gick bort. Detta gjorde han med försteg framför fasterns efterarvingar, d.v.s. i första hand hennes syskon och i andra hand er, syskonens barn. Eftersom din fasters syskon har gått bort har ni tre kusiner rätt till efterarv när er fasterns make gått bort (ÄB 2 kap. 2 § andra stycket).

En rätt till efterarv innebär att ni syskon får ut arvet efter er faster, vilket hennes man ärvde med försteg framför er. Ni har rätt till den kvotdel av farbroderns tillgångar som han ärvt med försteg framför efterarvingarna. Jag ska visa genom ett exempel nedan.

När en make eller maka går bort gör allt som oftast en bodelning. Säg att farbrodern i bodelningen tilldelades 100 och fastern 100. Det innebär att farbrodern fick 100 ur bodelningen, samt fasterns tilldelade egendom på 100 i arv, eftersom han ju som make ärvt med försteg framför fasterns efterarvingar. Den kvot ni efterarvingar har rätt till ur farbroderns egendom är således 100/200, eller 50 %.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa KryhRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”