Hur fördelas efterarvet?

Vår mor gick nyligen bort och vi skall göra bodelning. Vi är fyra helsyskon. Men vi har även en halvbror som är min fars barn sen tidigare.

Vår far ärver vad jag förstår vår mor, hans fru med fri förfogande rätt.

Men hur fördelas arv senare när Vår far går bort.

Blir det lika fördelning till alla 5 barn eller påverkar det att att vår mor gick bort först, som vi hennes barn hade ärvt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB). Jag kommer i mitt svar förklara hur arvsrätten allmänt ser ut men kom ihåg att eventuella testamenten kan påverka arvsordningen; dock har ett barn alltid rätt att kräva sin laglott oavsett vad som står i testamentet.

Arvet vid första makens död

Då dina föräldrar var gifta ska moderns kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄrvB. Ett undantag är om er mor har eventuella särkullbarn som har en rätt att få ut sin arvslott direkt, men de kan även avstå från denna och istället ta del av efterarvet enligt 3 kap. 9 § ÄrvB. I ditt fall finns det dock inga särkullbarn på moderns sida. Som du nämnde ärver er far kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och ni får istället rätt till ett efterarv när er far avlider, 3 kap. 2 § ÄrvB.

Arvet vid andra makens död

Den först avlidne makens arvingar, i detta fall de fyra gemensamma barnen, har rätt till efterarv vid den efterlevande makens död, 1 kap. 1 § ÄrvB och 3 kap. 2 § ÄrvB. Det är endast arvingar i arvsklass I och II som har rätt till efterarv; det är alltså er mors bröstarvingar, far, mor, syskon och syskonbarn som har rätt till efterarvet. Efterarvet fördelas innan den efterlevande makens egna arvingar kan få ta del av sitt arv. När efterarvet fördelats mellan de fyra gemensamma barnen kommer den resterande kvarlåtenskapen från er far fördelas mellan alla hans barn, d.v.s. alla fem barnen.

Sammanfattning

Den del som er far ärver med fri förfoganderätt kommer, när han går bort, att fördelas mellan de gemensamma barnen i form av ett efterarv. De gemensamma barnen kommer få ta del av efterarvet, detta kommer inte särkullbarnet på faderns sida att ta del av. När efterarvet fördelats mellan de gemensamma barnen kommer den resterande kvarlåtenskapen fördelas mellan faderns alla fem barn.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000