Hur fördelas efterarv?

2019-03-16 i Efterarv
FRÅGA
Fråga: Hur definieras kvotdelen för arvskifte efter att båda föräldrarna har gått bort för barnen C och D i följande beskrivning?A och B är gifta och har ett gemensamt barn C samt A har två barn från tidigare äktenskap och B har ett barn D från ett tidigare äktenskap. A avlider först och bodelning sker där de två barnen från tidigare äktenskap tar ut sitt arv (1/3 var av A's del av boet). C registreras som efterarvinge och låter sin 1/3 gå till efterlevande maka B med fri förfoganderätt.Hur ska arvsskiftet göras mellan barn C och D när förälder B avlider? Det har gått 12 år mellan A och B's frånfälle, så boets totala värde har ökat signifikant. Det finns inga andra arvingar än C och D.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När A avled övergick en summa till B som denne ärvde med fri förfoganderätt. Denna summa utgjorde vid den tidpunkten en kvotdel av B:s förmögenhet. Denna kvotdel ska beräknas när B avlider och delas ut till A:s arvinge (3 kap. 2§ tredje stycket ärvdabalken). Det är alltså inte summan av A:s förmögenhet som övergick till B som C har ensamrätt till utan A:s kvotdel i B:s förmögenhet. Detta innebär i ditt fall att arvet efter A kommer att ha ökat.

När arvet efter A är utdelat ska arvet efter B delas ut lika mellan C och D.

Detta gäller naturligtvis inte om annat är skrivet i testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oscar Lado
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (649)
2020-01-06 Hur ärver gifta makar och deras efterarvingar?
2019-12-31 Efterarv när andra föräldern lever
2019-12-26 Kan min mor testamentera bort det jag ska ärva efter min far?
2019-12-25 Hur beräknar vi efterarvet när efterlevande sambo avlidit?

Alla besvarade frågor (76383)