Hur fördelas dessa pengar?

2019-02-24 i Testamente
FRÅGA
Min hustru avled xxx, vi har 3 gemensamma barn. Hustrun hade ca. 30000.00 på sitt bankkontosom spärrats. Bouppteckning klar och godkänd. Standard testamente. " att den, som den andre överlever, skall med full äganderätt erhålla den avlidnes kvarlåtenskap, dock med undantag för bröst-arvingars laglott."Hur får jag tillgång till hennes bankkonto? Fördelning av dessa pengar?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar din frus bortgång. Den aktuella lagen är ärvdabalken.

Vad innebär full äganderätt?

Då du ska ärva din frus kvarlåtenskap (egendom) med full äganderätt så innebär detta att denna egendom tillfaller dig, du får både disponera fritt över den men också ge bort egendomen som du vill och även själv testamentera denna så som du vill.

Vad innebär laglott?

Att bröstarvingarna har rätt till sin laglott innebär att barnen har rätt till hälften av vad de skulle fått enligt den legala arvsordningen. (7:1) Eftersom att ni har tre gemensamma barn så är dessa era bröstarvingar. (2:1)

Då din fru efterlämnar 30 000 och ni har tre barn så ska detta enligt arvsordningen fördelas lika till hennes bröstarvingar, 10 000 vardera. Men eftersom att du är den efterlevande maken så tillfaller egendomen först dig, så när som deras lagott, alltså hälften av vad de enligt arvsordningen skulle fått (3:1, 7:1). Vilket i detta fall är 5 000 per barn.

Hur blir fördelningen av pengarna?

Barnen har alltså rätt till sin laglott, vilket de behöver påkalla jämkning för, (7:3). Då ett testamentsvillkor är till fördel för den efterlevande maken så kan barnen dock få ut sin laglott först då du går bort. De får alltså sin laglottsandel som ett efterarvsrätt efter dig, detta ärver du då därför med fri förfoganderätt vilket innebär att du inte kan testamentera bort andelen (7:3 2 st). Detta verkar vara ett testamentsvillkor till din fördel.

Om jämkningen skulle avse ett testamentsvillkor som inte var till din fördel, skulle det kunna innebära en rätt att få ut sin laglott direkt.

Hur får tillgång till bankkontot?

Vissa tjänster kan spärras hos vissa banker, medan andra avslutas automatiskt. Vad ni som dödsbodelägare behöver göra är att ta kontakt med den aktuella banken. När bouppteckningen är klar och godkänd så fungerar denna som en legitimation gällande att ni är dödsbodelägare till din frus konton.

Hoppas att du fått klarhet över situationen. Om det är något som är oklart, eller om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72172)