Hur fördelas bröstarvingars arv?

Min far gifte sig med en kvinna och fick ett barn.Han hade.mig och min syster sedan tidigare. I sitt äktenskap med kvinnan överlät han som enskild egendom genom gåva större delen av sina tillgångar(fasighet, bostadsrätt mm.)vilket registrerades. Flera år senare skildes sig min far och kvinnan och bodelade varvid kvinnan erhöll all sin enskilda egendom och sin hälftendel av giftorättsgodset. Efter ytterligare några år avled min far och jag undrar hur stor blir min arvslott/laglott efter min far. Dödsboet har inte några större tillgångar ca: 30.000: som räcker till begravningen. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Den legala arvsordningen tas upp i 2 kap ärvdabalken och utgångspunkten är att bröstarvingar (barn) är först i led att få ut sitt arv, arvlåtarens bröstarvingar har rätt till lika stor andel av kvarlåtenskapen, alltså deras arvslott (2 kap. 1 § ÄB). Förutsatt att inget testamente finns ska alltså du, din syster och din fars särkullbarn ha samma andel av hans kvarlåtenskap, alltså en tredjedel var.

Laglotten utgör hälften av arvslotten, i ditt fall en sjättedel av din fars kvarlåtenskap (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är den andelen av kvarlåtenskapen som en bröstarvinge är tillförsäkrad, så även om det finns ett testamente som inskränker en bröstarvinges rätt till arv kan denne jämka testamentet och få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Huvudregeln är att bröstarvingar ärver från det som finns i dödsboet då det är den tillgången som utgöra arvlåtarens kvarlåtenskap. Du har alltså rätt till en tredjedel av det som finns i dödsboet, men av frågan framgår det att det inte finns så mycket tillgångar i dödsboet.

Det finns även ett förstärkt laglottsskydd i 7 kap. 4 § ÄB som innebär att ifall arvlåtaren under sin livstid givit bort egendom under sådana omständigheter att de kan likställas med testamente ska egendomen återbäras. Det kan vara svårt att veta vilka gåvor som är att likställa med testamente så jag ska nämna två typexempel som man talar om i den juridiska doktrinen:

Ifall gåvogivaren gett bort gåvan strax innan dennes bortgång så är det att likställas med ett testamente eller ifall gåvogivaren behållit nyttjanderätt av en egendomen som gått i gåva, t ex nyttjanderätt till en fastighet som en givit sitt barn i gåva.

Dessa två exemplen är inte uteslutande men används som vägledningen om vad som ska anses likställas med ett testamente.

Talan måste göras innan ett år efter det att arvlåtarens bouppteckning avslutats (7 kap. 4 § andra stycket ÄB)

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000