FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/04/2018

Hur fördelas barnbidraget vid växelvist boende?

Jag har ensamvårdnad på barnen. Jag och fadern har gått ifrån varandra. Just nu är dom en vecka hos mig och en vecka hos pappan. Har han rätt att kräva halva barnbidraget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall blir reglerna i socialförsäkringsbalken tillämpliga om barnbidrag.

Frågan är om fadern har rätt att kräva barnbidrag på grund av barnens växelvisa boende. Ett barn ska anses ha växelvist boende, om sådant boende görs sannolikt av den förälder som har anmält att barnbidraget ska lämnas med hälften till vardera föräldern (16 kap. 8 § socialförsäkringsbalken). Så svaret på denna fråga blir kort och koncist att: ja, fadern har rätt till halva barnbidraget men det förutsätter att han anmäler det till försäkringskassan. Mer generell information om barnbidrag finner du på försäkringskassans hemsida.

Du är välkommen att ställa fler frågor!

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000