Hur fördelas arvet vid laglotter?

FRÅGA
Min make har avlidit för en tid sedan. Han har två särkullbarn och jag har inga. Vi äger en fastighet tillsammans, men har dessutom inbördes testamente oss emellan och jag har äktenskapsförord så all min egendom är enskild. Hans sammanlagda tillgångar är 400.000 kr när allt är uträknat. . I testamentet står att hans barn enbart skall ärva sina laglotter. Nu undrar jag hur man räknar ut detta, två jurister har givit mig två olika förklaringar, Den ene säger att jag först genom vårt inbördes testamente skall ha hälften av hans tillgångar, dvs 200.000, den andra hälften skall anses vara barnens arvslott, och då de enbart skall ha sina laglotter så får de därmed dela lika på hälften av de 200.000 = 100.000, och får alltså 50.000 kr var. Därmed får jag resten, 100.000 kr till = sammanlagt 300.000 kr i arvet efter honom. Men jurist nr 2 menar att hela hans efterlämnade kapital, dvs 400.000 skall anses vara särkullbarnens arvslott och då ska de således erhålla sina laglotter = hälften av de 400.000 att dela på, vilket blir 100.000 kr vardera. Min del blir då 200.000 kr. Dessa olika sätt att räkna ger ju helt olika summor. Vilket är det rätta?Särkullbarnen har dessutom skrivit på varsitt arvsavstående för 15 år sedan, för att jag, om min make skulle avlida för mig, skulle sitta i orubbat bo och de skulle få sina arv efter det att jag avlidit. Kan de ångra dessa, det var inte vad min make önskade.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv regleras i Ärvdabalken och Äktenskapsbalken.

Bodelning för gifta makar

Eftersom ni varit gifta så ska först och främst en bodelning göras (ÄktB 9 kap. 1 §). Genom denna delar ni på era gemensamma tillgångar och får hälften var. Eftersom du har enskild egendom, så utgör denna inte s.k. giftorättsgods och ska därför som du säger inte tas med i bodelningen. Jag utgår nu ifrån att du räknar bort din enskilda egendom, att ni har bodelat över resten av er gemensamma egendom, och att det alltså är 400 000 kr som tillfaller din make och det är det beloppet han efterlämnar.

Bröstarvingars rätt till laglott

Som bröstarvinge har man alltid rätt till åtminstone sin laglott (ÄB 7 kap. 1 §). Särkullbarn behöver heller inte vänta med att få ut laglotten, utan har som utgångspunkt rätt att få ut denna direkt då deras förälder dör. I ditt fall skriver du att bröstarvingarna har valt att avstå sitt arv till förmån för att du ska få sitta i orubbat bo, vilket alltså är möjligt. I så fall kommer de att få ut sina laglotter för efter det att du avlidit (ÄB 3 kap. 9 §). Vad gäller din fråga om barnen kan ångra sig angående detta så är svaret att nej, man kan inte ändra sitt beslut om arvsavstående. Din makes barn måste helt enkelt vänta med att få ut sitt arv tills dess att du avlidit.

Hur fördelas arvet efter din make?

Nu till frågan som du säger att du har fått dubbla besked kring. Eftersom din make efterlämnar 400 000 kr, och eftersom ni har kommit överens om att barnen endast ska få sina laglotter, så ska barnen dela på 200 000 kr och därmed får de 100 000 kr var. Din del som du får ut är de kvarstående 200 000 kr. Med andra ord är min bedömning densamma som jurist nr 2 gjort i ditt fall.

Anledningen till varför denna bedömning är den korrekta enligt min mening, är eftersom bröstarvingar (barn) alltid har rätt till sina laglotter. För att exemplifiera: om din make hade testamenterat allt till dig, 400 000 kr, skulle jurist nr 1 som du talar om komma fram till att det inte finns något kvar att dela ut till barnen, eftersom du ju i det fallet får allt. Detta är alltså fel, eftersom man har en lagstadgad rätt till laglott.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor! Om något är oklart är du välkommen att kommentera här nedan, så besvarar jag din fråga så snart jag kan.

Vänliga hälsningar,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll