Hur fördelas arvet vid efterarv?

2016-08-26 i Efterarv
FRÅGA
Jag undrar hur det är. Min pappa avled för 1,5 år sedan och min mor ärvde lite pengar efter honom. Nu har även min mor gått bort. Hur blir arvet då, vi är 5 syskon men de var bara min pappa, men vi har samma mamma.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Eftersom det inte verkar finnas något testamente gäller den "legala arvsordningen" som innebär att du som din fars bröstarvinge är först på tur att ärva honom. Detta enligt 2 kap 1 § ÄB. Eftersom att din far var gift med din mor (jag antar att de var gifta eftersom hon ärvde honom) så har hon företräde till pengarna framför dig. Som bröstarvinge som även är barn till den avlidnes maka får du vänta på ditt arv till din mor avlidit, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. Detta är alltså den situation som nu uppkommit.

Det som händer när arvet skjuts upp på detta sätt på grund av att den avlidne var gift är att du som bröstarvinge får ett så kallat efterarv, se 3 kap 2 § ÄB. Efterarvet innebär att när din mor avlider kommer en kvotdel av hennes kvarlåtenskap att tillfalla dig. Kvotdelen räknas ut genom att man ser till hur stor andel arvet efter din far utgjorde av din mors totala tillgångar, 3 kap 2 § 3 stycket ÄB. Ett exempel: din fars totala tillgångar uppgick till 1000 kr. Din mor hade vid tillfället hon fick arvet också 1000 kr i tillgångar. Din mors totala förmögenhet inklusive arvet efter din far var således 2000 kr. Kvotdelen blir då 1000/2000 = 50 %. När din mor sedan avlider får du alltså inte nödvändigtvis ut 1000 kr som efterarv från din far utan 50 % av din mors samlade tillgångar. Om din mor exempelvis har tillgångar till ett värde av 3000 kr blir ditt efterarv alltså 1500 kr (50 % av 3000 kr). Denna kvotdel är det bara du som efterarvinge som får del av eftersom detta inte är din mors pengar utan arvet efter din far. Man tar alltså bort denna summa från det som ni bröstarvingar till modern ska dela på. För att fortsätta exemplet ovan: om efterarvet blir 1500 kr går detta alltså enbart till dig. Det som ska delas som arvet efter din mor är resterande 1500 kr, denna summa delar du och dina 5 syskon på.

Hopppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89964)