Hur fördelas arvet när någon fått ett för stort förskott på arv?

2019-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi är tre syskon som skall ärva vår mor.Den ena har fått ett förskott på arvet med 400.000kr.Vid bouppteckningen fanns det totalt 380.000 kr i bankmedel.Hur görs fördelnigen och blir hon skyldig att betala oss två andra pga.att hon fått för mycket?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte i frågan att det finns något mer i kvarlåtenskapen än bankmedlena på 380 000 kr och därför kommer mitt svar utgå från att detta är den enda kvarlåtenskapen som finns.

Om man fått för mycket i förskott

Om arvingen fått mer i förskott än vad som kan räknas av på dennes arvslott är huvudregeln att man inte blir skyldig att återbära överskottet (6 kap. 4 § ÄB), om annat sagts vid tillfället förskottet gavs kan dock arvingen bli skyldig att återbära det. I detta fallet har din syster fått för mycket i förskott och allt kan inte avräknas på hennes lott, se följande uträkning (6 kap. 5 § ÄB). "A" står för "arvslott".

a= (400 000+380 000)/3= 260 000 kr.

Eftersom hon fått 400 000 kr i förskott kan detta inte räknas av från hennes arvslott på 260 000 kr. Därför får man räkna ut din och ditt andra syskons arvslott på följande sätt genom en ekvation (6 kap. 5 § ÄB):

a= (380 000+a)/3

3a=380 000+a

2a=380 000

a=190 000 kr.

Du och ditt syskon som inte fått förskott på arv kommer alltså få dela på bankmedlena som finns kvar. Ni kommer få 190 000 kr var.

Hoppas detta var till hjälp för dig. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1063)
2020-01-23 Förälder är inte tvungen att ge sina barn lika mycket egendom
2020-01-15 Hur gör vi det rättvist vid förskott på arv?
2020-01-08 Räknas tidigare givna gåvor in i arvsfördelningen?
2020-01-06 Kan köp av bostadsrätt under marknadspris vara förskott på arv?

Alla besvarade frågor (76556)