Hur fördelas arvet när en bröstarvingen har fått ett fritidshus i gåva av arvlåtaren?

2019-11-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far till tre barn: A, B och Jag . För 15 år sedan gav min far sitt fritidshus i gåva till mig eftersom jag älskade stället och alltid hjälp honom sköta det. A och B har under sin uppväxt och i vuxen ålder aldrig uttryckt några önskemål om att få behålla det för egen del. Fritidshuset var vid gåvotillfället värt 1 mkr. I gåvobrevet står inskrivet att min far skulle ha möjlighet att nyttja huset under sin livstid. Min far har avlidit och efterlämnar en kvarlåtenskap (exklusive fritidshuset) om 5 mkr. A omkom tragiskt en bilolycka för två år sedan och efterlämnar två döttrar, B, F. Fritidshuset (som alltså ägs av mig) har stigit i värde och är nu värt 2 mkr. Hur ska vi fördela boet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från att det inte finns något testamente efter din bortgångna far. Om ett testamente finns kan den legala ordning som jag redovisar nedan komma att förändras. Du får gärna höra av dig igen till Lawline ifall det skulle finnas ett testamente så att vi kan besvara frågan utifrån det. Nedan redogör jag för hur arvet fördelas enligt lag.

Din fråga regleras av 6 kap Ärvdabalken (ÄB). I kapitlets första paragraf stadgas att gåvor som arvlåtaren under sin livstid har gett till en bröstarvinge utgör förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Det innebär alltså att om det inte finns reglerat i gåvobrevet att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så utgör den just ett förskott. Detta gäller bara gåvor givna till bröstarvingar. Ett förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid bodelningen.

Jag känner inte till något om hur gåvobrevet som du mottog var utformat men om det står i brevet att fritidshuset inte ska utgöra förskott på arv så kommer gåvan inte spela någon roll för fördelningen av din fars kvarlåtenskap. Om gåvan utgjorde ett förskott så kommer din arvslott att minskas med värdet av gåvan. Det för oss in på hur man ska hantera att fritidshuset var värt 1 miljon när du fick det och idag är värt 2 miljoner.

Den paragraf som reglerar gåvans avräkningsvärde är 6 kap 3 § ÄB. Där stadgas att avräkningen av förskottet ska ske utifrån egendomens värde vid mottagandet av gåvan, inte utifrån värdet vid arvlåtarens död vilket normalt annars gäller. Det innebär alltså att det avdrag som ska göras från din arvslott är 1 miljon. (Observera ännu en gång att avräkning från din arvslott bara blir aktuell ifall gåvan utgjorde ett förskott på arv).

De två döttrarna till din avlidna bror kommer att dela på hans arvslott. Eftersom ni är tre bröstarvingar kommer kvarlåtenskapen delas upp på tre enligt 2 kap 1 § ÄB, din lott kommer regleras i storlek beroende på gåvans karaktär som förskott eller inte och sedan kommer din avlidna brors lott att delas upp på två och döttrarna tar då varsin del.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1100)
2020-05-24 Vad räknas gåvorna från min pappa som?
2020-05-18 Förskott på arv och testamente
2020-05-14 Vad krävs för att en penninggåva ska räknas som förskott på arv?
2020-05-10 Gåva eller förskott på arv?

Alla besvarade frågor (80262)