Hur fördelas arvet när efterlevande make har gift om sig?

2021-06-01 i Efterarv
FRÅGA
HejVi är 2 syskon som inte har fått ut vårt arv efter vår mammas bortgång. Vår pappa och mamma var gifta. Nu har vår pappa gift om sig. Hur kommer arvet fördelas vid hans bortgång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga förstår jag det som att ni endast är två syskon och att ni är era föräldrars gemensamma barn. I mitt svar kommer jag redogöra för hur arvet efter er mamma och pappa kommer att fördelas. Jag kommer tillämpa äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Hur fördelas arvet när efterlevande make har gift om sig?

När er mamma avled ska det ha gjorts en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB och 23 kap 1 § ÄB). Det är vid bodelningen det klargörs hur mycket av tillgångarna som tillhör er mamma och pappa vardera. Vid bodelningen görs det en hälftendelning (11 kap. 3 § ÄktB). Detta är viktigt eftersom arvet efter din mamma endast ska beräknas på den delen av tillgångarna som tillhörde er mamma, detta för att ni får ut efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

Om den avlidne är gift vid tidpunkten av dödsfallet ska den avlidnes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken genom en bodelning (3 kap. 1 § ÄB). Detta kallas för makars arvsrätt och går som huvudregel före bröstarvingars arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvingar avses den avlidnes avkomlingar, vilket i fallet med din mamma är du och ditt syskon. De gemensamma barnen får sitt arv i form av efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Varje arvinge ska ha lika lott (2 kap. 1 § ÄB). Det är endast särkullbarn som kan ta ut sin andel direkt, de gemensamma barnen får vänta till efterlevande maken avlider. Detta innebär att du och ditt syskon ska vänta tills er pappa går bort för att få efterarvet. Din mammas kvarlåtenskap vid hennes död tillfaller din pappa med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att din pappa får använda pengarna till vad han vill, men med undantag för att testamentera bort den (3 kap. 2 § ÄB). Ni har därmed efterarv på din mammas kvarlåtenskap eftersom ni är er mammas bröstarvingar. Efterarvet får ni ut när er pappa avlider.

Vad sker när pappan avlider?

När er pappa avlider kommer det göras en bouppteckning. Första steget i en bouppteckning är att bryta ut efterarvet, dvs, arvet från er mamma. Detta innebär att efterarvet bryts ut oavsett om er pappa har gift om sig, detta för att det är ert arv och det ska inte tillfalla någon annan än den avlidnes bröstarvingar. Efter att efterarvet brutits ut kommer det göras en bodelning mellan er pappa och hans fru för att förverkliga hennes giftorättsanspråk i pappans egendom. I bodelningen kommer det, som ovan redogjort, göras en hälftendelning. Det er pappas fru ärver från bodelningen äger hon (full äganderätt) och den kvarlåtenskap som blir kvar ärver du och ditt syskon direkt då ni är er pappas bröstarvingar och särkullbarn. Som särkullbarn har ni rätt att få ut arvet direkt (3 kap 1 § ÄB). Detta förutsatt att det inte finns något testamente. Detta innebär att det inte spelar någon roll om er pappa gifter om sig, ni kommer fortfarande få ut ert arv både från er mamma och er pappa.

Sammanfattning

Du och ditt syskon kommer vid er pappas död få ut ert efterarv från er mamma, detta genom bouppteckningen. Er pappas nya fru kommer få ut sin del genom bodelningen och eftersom ni är särkullbarn och er pappas bröstarvingar kommer ni få ut arvet från er pappa direkt utan att behöva vänta på att hans nya fru avlider.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (812)
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt
2021-11-01 Vad får man i efterarv?

Alla besvarade frågor (97370)