Hur fördelas arvet mellan efterlevande make och bröstarvingar?

Vår mamma har gått bort.

Inget testamente finns.

De hade ett hus taxeringsvärde 1 miljon.

Vi är 3 st särkullebarn.

Mamma och den efterlevande har 1 gemensamt barn.

Hur delas arvet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I din fråga nämner du inte huruvida din mamma och hennes efterlevande var gifta eller sambor. Jag kommer därför redogöra för båda alternativen eftersom arvsrätten skiljer sig en del åt i de olika situationerna.

Gifta

Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken tillfaller kvarlåtenskapen från den först avlidna maken den efterlevande maken. Samma paragraf stadgar även att om det finns särkullbarn efter den först avlidne maken ska de få rätt till sitt arv på en gång. Bröstarvingar till den först avlidna maken kan dock avstå från att få ut sitt arv fram tills att den andra maken avlider med stöd av 3 kap 9 § ärvdabalken. När sedan den andra maken avlider får särkullbarnen sitt efterkrav efter den först avlidne maken.

I ert fall kommer det gemensamma barnet till din mor och hennes efterlevande att få vänta med arvet fram tills att den efterlevande avlider eftersom makar ärver varandra. Ni som är särkullbarn kan antingen begära ut erat arv redan nu eller avstå fram till den andra maken avlider.

Sambor

Sambor ärver inte varandra såsom makar gör. Det innebär alltså att den efterlevande inte har någon arvsrätt efter er mor. Du och dina tre syskon är bröstarvingar enligt 2 kap 1 § ärvdabalken och ska ta lika lott. Det innebär alltså i ert fall att du och dina tre syskon ska få en fjärdedel var av er mors kvarlåtenskap.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”