Hur fördelas arvet mellan barn och barnbarn?

2015-04-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Hur ser fördelningen av arv ut givet nedan förutsättningar.Min morfar, LB, har dels en son från ett tidigare äktenskap (GB), dels en dotter (min mor, KB, som i sin tur har tre barn). Min mormor och min morfar var gifta. Min mormor gick bort redan 1973. Min mor gick bort förra året.Hur fördelas arvet efter min morfar mellan min morbror GB och oss som efterlevande barn till dottern KB? Blir det hälften till GB och hälften till KB's barn, eller blir fördelningen en annan då min mor har del i min mormors arv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen kan se lite olika ut beroende på om din mor fick ut hela sitt arv efter sin mamma när hon gick bort eller inte. Om er mor inte fick ut något arv från modern, har ni enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB) (se här) rätt till efterarv, detta innebär att hälften av den efterlevande makens bo ska tillfalla de som har bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Ofta erhåller efterarvningarna då som nämnt hälften utav den efterlevande makens bo, eftersom den är hänförlig till den först avlidne makens arv. Men enligt 3 kap. 2 § 3 st. ÄB (se här) kan det arv den efterlevande maken erhöll ifrån den först avlidne maken vara en annan andel än hälften och då ärver arvingarna den andelen. Det anges även i 3 kap. 2 § 2st. ÄB (se här) att har bröstarvinge redan vid den först avlidne makens död fått ut sitt arv helt eller delvis, minskas andelen med motsvarande mån i den efterlevande makens bo.

Alltså är det så att om din mamma fick ut hela sitt arv efter sin mamma då hon avled så finns inget arv ifrån den först avlidna maken kvar att få ut utan den efterlevande makens förmögenhet delas enligt den legala arvsordningen ut som följer: Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se här) ärver arvlåtarens barn, vilka tar lika lott. Är ett barn avlidet ärver dennes barn, alltså arvlåtarens barnbarn, den del arvlåtarens barn skulle ha erhållit. Alltså skulle i detta fallet morbrodern ärva hälften utav morfaderns kvarlåtenskap medan de tre barnbarnen får en tredjedel var av den del som deras moder hade ärvt (hälften av kvarlåtenskapen skulle ärvts utav arvlåtarens dotter i detta fallet).

Om din mamma däremot inte fått ut något arv efter sin mamma, är ni efterarvingar, som förklarats ovan. Efterarvingarna ska då först erhålla den del som är hänförlig till den först avlidne makens del, vilken i detta fallet delas i tre. Morfaderns arv delas sedan ut såsom angetts ovan, dvs enligt 2 kap. 1 § ÄB (se här) ärver arvlåtarens barn eller om barn är avlidet, arvlåtarens barnbarn. Så den del som är hänförlig till morfaderns förmögenhet ärvs hälften utav sonen och eftersom dottern är avliden delar dotterns tre barn på den del dottern hade haft rätt till i arvet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (568)
2020-08-01 Vad innebär marknadsvärde? När ska kvarlåtenskapen värderas till marknadsvärdet?
2020-07-30 Vad gör man om man inte får kontakt med en dödsbodelägare?
2020-07-24 Hur kommer arvet efter min son att fördelas?
2020-07-17 Ärver våra gemensamma barn och mitt särkullbarn lika mycket efter min hustru?

Alla besvarade frågor (82616)