FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv25/01/2019

Hur fördelas arvet efter mina föräldrars bortgång?

Gällande arv.

Min mamma och pappa var gifta när min pappa gick bort.

Nu har min och mina halvsyskons mamma gått bort. Inget testamente finns.

Hur ärver vi vår mamma och jag min pappa? Jag ärvde ingenting av pappa när han gick bort och mamma sa att när hon dör ärver jag pappa. Det finns inga hus eller mark. Bara pengar på ett konto. På pappas bouppteckning står att han har 11.162 i behållning och mamma har 55814 Totalt 66976 tillsammans. Är det så att man delar pappas 11162 med deras totala 66975? Det blir ca 16%.

Skulle mitt arv idag bli 16% av hela den summan min mamma lämnat efter sig nu, eller 16% av det dom hade när min pappa gick bort? Delar vi alla barn lika på resterande efter jag ärvt min pappa? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag sammanfattar din fråga som att du undrar vad din arvsrätt är efter dina föräldrars bortgång.

Efterarv från pappan

Utifrån din fråga, tolkar jag det som att dina föräldrar var gifta. I sådant fall ärvde först din mamma sin makes kvarlåtenskap, i enlighet med bestämmelsen om makes arvsrätt (3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB)). Dessa 11.162 kr ifrån din pappas behållning, ärvde din mamma med fri förfoganderätt. Detta innebär att en äger pengarna utan rätt att testamentera bort dem, då bröstarvingar (barn) ska kunna ärva kvarlåtenskapen i efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Viktigt att notera är att, efter bouppteckning gjorts, ska bodelning göras av makarnas giftorättsgods (gemensamma egendom), i enlighet med 10 kap. 1 § i äktenskapsbalken. Låt oss säga att hela summan 66976 SEK utgjorde makarnas giftorättsgods. I sådant fall ska denna summa först delas på hälften; vilket innebär att vardera makes giftorättsandel utgör hälften; 33 488 SEK. Kvotdelen blir därav 1/2 som du har rätt till från faderns sida.

Arv från mamman

Vad gäller arvet från din mammas sida, delas denna emellan er bröstarvingar - syskon som halvsyskon (2 kap. 1 § ÄB). Låt oss säga att du har två halvsyskon. Eftersom mammans giftorättsandel är 33 488 efter bodelning av giftorättsgodset, delas denna summa lika mellan er syskon, vilket utgör 1/3; 11 163 SEK.

Sammantaget

Du ärver således kvotdelen som utgör din faders kvarlåtenskap. I detta hypotetiska fall blev det 1/2 efter bodelningen av giftorättsgodset men det kan självfallet bli annorlunda beroende på hur mycket föräldrarna hade i enskild egendom (det som inte räknas som gemensam egendom för makar). Om det blir en ojämn summa så måste den delas i enlighet med det hela så att det blir till en kvotdel, precis som du gjort. Vidare ärver du 1/3 av kvarlåtenskapen som utgör din moders giftorätt (inkl. enskild egendom om sådan finns). I detta hypotetiska fall ärver du totalt 1/2 + 1/3 = 5/6 = 83 % totalt av båda föräldrars kvarlåtenskap.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist avseende uträkningen?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?