Hur fördelas arvet efter en maka när särkullbarn medgett efterarv?

Vi är 3 syskon och vår far gick bort för ca 12 år sedan, vi blev då ombedda enligt hans testamente att avstå vår arvsrätt tills dess att hans maka, som inte är vår mor, gick bort. Nu är makan bortgången och jag undrar hur vi nu ska bete oss, samt vad vi har rätt till ifråga om vårt fadersarv? Mvh David.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en maka (i ert fall fadern) dör och efterlämnar särkullbarn, kan dessa avstå från att få ut sitt arv fram till dess att den andra makan också avlider. Frågan regleras i ärvdabalken 3 kap 9 §. De efterlevande barnen har då rätt att få ut sitt arv efter den första maken vid den andre makens bortgång, enligt 3 kap. 2 §.

Regleringen innebär att man räknar ut hur stor procentandel av den efterlevande makans tillgångar efter den första makens död som kommer från den första maken. Jag ska försöka förtydliga med hjälp av ett exempel:

Om er far vid sin bortgång hade tillgångar värda 100 kr, och hans maka hade tillgångar värda 50 görs först en bodelning. Efter bodelningen kommer den efterlevande makans tillgångar uppgå till 75 kronor ((100+50)/2), precis som vid en bodelning efter en skilsmässa. Kvarlåtenskapen (alltså de tillgångar som ska ingå i arvet) från er far blir då 75 kronor, vilket ni avstått till den efterlevande makan.

Hälften av den efterlevande makans tillgångar är således är således arv från er far. När den efterlevande makan sedan går bort ska först hälften av tillgångarna separeras och utdelas som arv till er. Den andra halvan fördelas som arv från den efterlevande makan.

Skulle vid den efterlevande makans död hennes tillgångar uppgå till 100 kronor, har ni då rätt till ett arv från er far om 50 kronor (100/2). Resterande kvarlåtenskap fördelas på den efterlevande makens arvingar.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000