Hur fördelas arvet efter efterlevande make?

2018-12-06 i Efterarv
FRÅGA
Pappan har 2 barn från tidigare äktenskap.Mamman har 1 barn från tidigare äktenskap.De har 3 gemensamma barn och är gifta.Pappan har under sitt liv tjänat mycket pengar och äger flera fastigheter inköpta innan äktenskapet. Alla barn är över 18 år när pappan dör. Hans barn från tidigare äktenskap tar ut sitt arv.Vad händer när mamman sedan dör? Ärver de kvarvarande 4 barnen (1 särkullbarn och 3 gemensamma) lika efter mamman eller görs en uppdelning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Arvsrättsliga frågor regleras i ärvdabalken, nedan förkortat ÄB.

När personen som avlider var gift, är huvudregeln att den efterlevande maken ärver före gemensamma barn, 3 kap. 1 § ÄB. Gemensamma barn måste alltså vänta tills båda sina gifta föräldrar dör för att få ut sitt arv efter dessa. Gemensamma barn har efterarvsrätt.
Detta gäller under förutsättning att det inte finns något testamente upprättat som begränsar den efterlevande makens rätt att ärva den avlidna maken. Jag utgår från att mamman och pappan inte har upprättat något sådant testamente mellan sig.
Vad gäller barn från tidigare äktenskap (särkullbarn), träffas inte de av den ovan beskrivna regeln. Det betyder att särkullbarn har rätt att direkt när sin förälder dör (oavsett om föräldern är gift på nytt), få ut sitt arv efter denna.

Svar på din fråga
Pappans särkullbarn har alltså redan fått ut sitt arv efter honom. De gemensamma barnen har däremot inte fått ut sitt arv efter sin pappa. Dessutom har mamman ett särkullbarn. Likaså ska de gemensamma barnen få ut sitt arv efter sin mamma. Detta innebär att det är nödvändigt att göra en uppdelning. Om en likadelning hade gjorts, hade det inneburit att mammans särkullbarn skulle få del av arvet efter de gemensamma barnens pappa. Ett barn ärver bara sin förälder.

När mamman dör ska alltså en uppdelning göras av hennes kvarlåtenskap.
Så mycket som mamman ärvde då pappan gick bort (dvs. efter att pappans särkullbarn fått ut sitt arv) ska delas på tre. Detta eftersom det finns tre gemensamma barn som ska dela på arvet efter pappan. Det som återstår av kvarlåtenskapen efter detta, ska delas på fyra. Detta eftersom att mamman har fyra stycken bröstarvingar.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn Gerhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (591)
2019-05-19 att avstå sin arvslott till efterlevande maken
2019-05-09 Vad händer med mitt efterarv när bouppteckningen efter min far visar sig vara felaktig?
2019-05-05 Hur stor andel ärver arvingarna efter morbrors efterlevande fru?
2019-05-03 Hur mycket ärver särkullbarn?

Alla besvarade frågor (69288)