Hur fördelas arvet då det finns testamente som anger att en bröstarvinge skall erhålla sin laglott och resterande del ska ärvas utav en annan bröstarvinge?

2015-05-16 i Laglott
FRÅGA
Min mamma gick bort 2008 och pappa fick vara kvar i orört bo. Inget testamente var skrivet.Min bror gick bort 2013 och hans dotter fick ärva sin far.Nu har min pappa gått bort och jag och min brors dotter skall ärva min pappa. Pappa har skrivit ett testamente där det står att min brorsdotter skall endast ärva sin lott och resten skall tillfalla hans dotter, alltså jag.Fråga: Hur räknas arvet ut i % enligt lag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag förstår det så fick barnen (en son och en dotter) inte ut något arv ifrån sin mor då hon avled, då barnen vad jag förstår var gemensamma barn och den först avlidne makens kvarlåtenskap ärvdes utav den efterlevande maken. Något testamente fanns inte heller. Därför bör först nämnas att enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB) (se här) så har bröstarvingar (barn och om barn är avlidet barnbarn etc) eller om inga bröstarvingar finns föräldrar, syskon och syskonbarn etc, till den först avlidne maken rätt till hälften av den efterlevande makens bo, detta innebär att de har rätt till så kallat efterarv. Om det som den efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken utgjorde en annan andel än hälften, så har arvingarna rätt till den andelen efter den först avlidne maken i den sist avlidne makens bo. Detta innebär således att en del av din pappas kvarlåtenskap härrör ifrån den tidigare avlidna makens bo och kommer ärvas utav de arvingar som nu har bästa arvsrätt. I det här fallet är det vad jag förstår det som alltså en dotter och en avliden sons barn som har bästa arvsrätten. Enligt 2 kap 1 § ÄB (se här) är närmaste arvingar arvlåtarens avkomlingar och är barn dött ska dess avkomlingar träda i dess ställe och varje gren tar lika lott. Det här innebär att den del som hänförs till den först avlidna maken, delas i hälften mellan barnet och den avlidna sonens barn, som ärver i sin faders ställe. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidne makens arvingar, enligt 3 kap. 2 § ÄB (se här). Det testamentet som din fader upprättade gäller således endast för hans del utav kvarlåtenskapen.

Vad gäller din pappas arv, så har han som alltså framgår av frågan skrivit testamente som berättigar den avlidna sonens barn endast laglott, medan dottern skall ärva resterande del av arvet. Om man först ser till den legala arvsordningen så är alltså närmaste arvingar arvlåtarens avkomlingar, som också brukar kallas bröstarvingar. Arvlåtarens barn tar lika lott och är barn dött träder dess avkomlingar i dess ställe, och varje gren tar lika lott, detta stadgas i 2 kap. 1 § ÄB (se här) I det här fallet skulle arvet enligt den legala arvsordningen ha fördelats som följer: hälften av faderns kvarlåtenskap skulle ärvts av dottern och hälften utav den avlidna sonens barn. Hade den avlidna sonen haft fler barn, hade dessa delat på den hälft som den avlidna sonen skulle ha ärvt. Men som sagt så finns ju i detta fallet ett testamente som berättigar den avlidna sonens barn endast laglott, vilket gör att fördelningen ser något annorlunda ut vad gäller fördelningen av faderns del av kvarlåtenskapen. Enligt 7 kap. 1 § ÄB ( se här) utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge, hans laglott. Om rätten till laglott kränks, har bröstarvinge rätt att jämka testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB (se här), men detta blir troligen inte aktuellt i det här fallet då barnbarnet berättigats sin laglott genom testamentet. I det här fallet blir alltså laglotten hälften av hälften, dvs 1/4. Så vad gäller faderns kvarlåtenskap har barnbarnet rätt till 1/4 av arvet och dottern rätt till 3/4 av arvet, såsom förordnat i testamentet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81741)