Hur fördelas arv och efterarv?

2020-09-23 i Efterarv
FRÅGA
Jag är är ensam son till min avlidne far, han dog för 25 år sen. Nu har min mor dött som har två barn, mina halvsystrar, med en annan avliden make. När min far dog ärvde min mor hans alla tillgångar. Så nu ska jag och mina halvsystrar ärva min mor.Hur delas det upp?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i mitt svar från att det inte finns något testamente som sätter den legala arvsordningen ur spel. Detta eftersom ingen sådan information framkommer ur frågan. Arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Rätten till efterarv av den först avlidne maken
Eftersom den som avlidit (din far) var gift tillföll hela kvarlåtenskapen (egendomen av den avlidne som fördelas i arv) den efterlevande makan (din mor) (3 kap. 1 § ÄB). Du som bröstarvinge (barn) har rätt till efterarv (arvet av din far) när din mor nu har avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Din mor fick arvet från din far med fri förfoganderätt, vilket betyder att hon fått använda arvet hur hon vill förutom att borttestamentera eller ge bort väsentlig del av egendomen i form av gåva (3 kap. 2 § och 3 § ÄB). Summan av efterarvet beräknas i form av en kvotdel. Kvotdelen är arvet från din far dividerat med din mors tillgångar vid tidpunkten för arvet. Jag exemplifierar nedan för att underlätta tankegången.

Ponera att din mor hade tillgångar på 100 000 kr innan hon fick arvet av din far. Din far hade 50 000 kr i tillgångar som din mor ärvde med fri förfoganderätt. Efter arvet hade din mor således tillgångar på 150 000. 50 000 (det vill säga din fars kvarlåtenskap) dividerat med 150 000 (det vill säga din mors sammanlagda tillgångar efter arvet) ger en kvotdel om 33 % (50 000/150 000) som du har rätt till i efterarv.

Hur arvet delas upp
När din mor nu avlidit ska således, innan arvskiftet av henne, 33 % undandras från hennes egendom och tilldelas dig som ett efterarv av din far. Efter att kvotdelen undandragits från egendomen ska ett sedvanligt arvskifte göras upp. Ni är tre bröstarvingar till din mor (du och dina halvsystrar) vilket betyder att det är ni tre som kommer att dela på arvet. Din mors kvarlåtenskap kommer således att delas på tre vilket innebär att ni erhåller en tredjedel var (2 kap. 1 § ÄB).

Observera emellertid att även dina halvsystrar har rätt till efterarv efter deras far. Det är inget som påverkar de ovan nämnda stegen i arvsfördelningen men kan vara bra att ha i beaktande eftersom det förstås påverkar summan som ni tre kommer att dela på. Detta eftersom din mors kvarlåtenskap minskar i nivå med era kvotdelar.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om det är något mer du undrar över kan du alltid ställa en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister här på Lawline för ytterligare juridisk hjälp.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (771)
2021-04-15 Får efterlevande make testamentera bort särkullbarns efterarv?
2021-04-09 Hur fungerar särkullbarnets efterarsrätt?
2021-03-31 Hur efterarv beräknas och om testamente får inskränka barnens arvsrätt
2021-03-30 Har jag rätt till efterarv?

Alla besvarade frågor (91357)