Hur fördelas arv när efterlevande make ärvt allt?

Hej,

Jag har tre syskon vi har gemensam mor men olika fäder. Vår mor gick bort 2004 bouppteckningen uppgick då till ca 22 tkr. I och med att hon var gift med min far vid detta tillfälle och värdet inte översteg 4 prisbasbelopp fick min far hela arvet. 2018 avled min far, vi barn ärvde ingenting vid vår mors bortgång pga prisbasbeloppsregeln. De andra tre är alltså särkullbarn jag är det enda gemensamma barnet. Hur fördelas arvet efter min far ( vår mors efterlevande make) ? Inget testamente finns.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis vill jag beklaga dina föräldrars bortgång.

Efter din far finns en kvarlåtenskap som ska fördelas. Den kommer fördelas i två steg. Först ska delen han ärvde efter din mor fördelas bland hennes arvingar som efterarv (3 kap. 1 och 2 § ärvdabalken). Sedan ska vad som blir kvar fördelas som arv efter din far.

Delen som ärvdes efter din mor behöver beräknas. Du har nämnt i frågan att bouppteckningen uppgick till ca 22 000 kr. Om inget äktenskapsförord fanns så ska det fördelas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det finns några undantag men du har inte nämnt något i din fråga som skulle aktualisera dessa. Från bouppteckningen kommer således två lika stora delar. En som går till din mor och en till din far.

Din mors del ska hennes barn ärva, det vill säga du och dina tre syskon (2 kap. 1 § ärvdabalken). Som du nämnt i din fråga har dock maken (din far) rätt att ärva den delen om delarna från bouppteckningen tillsammans inte överstiger 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Det gjorde de inte i ditt fall. Det som händer med det beloppet är att det utgör efterarv (3 kap. 2 § ärvdabalken). Det ska då vid den efterlevande makens (din fars) bortgång fördelas till den först avlidna makens arvingar (din mors, alltså du och dina syskon).

Beloppet räknas ut procentuellt, med hjälp av en kvot (3 kap. 2 § ärvdabalken). Det din far totalt fick efter din mors bortgång var ca 22 000 kr. Hälften av det (ca 11 000 kr) skulle egentligen fördelats till hennes arvingar. Alltså är kvoten 50% (11 000 dividerat med 22 000). Beloppet som utgör efterarv blir därför 50% av den efterlevande makens egendom (alltså din fars egendom).

Så av din fars kvarlåtenskap ska först 50% fördelas lika mellan dig och dina halvsyskon.

Det som blir kvar är arvet efter din far. Det ska fördelas lika mellan hans barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Är du hans enda barn får du allt det. Annars ska du dela lika mellan hans andra barn. Skulle han haft ett barn som avlidit innan får dennes barn (din fars barnbarn) ta den delen (2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken).

Sammanfattningsvis ska arvet efter din far fördelas i två steg. Först ska 50% fördelas lika mellan dig och dina tre halvsyskon (din mors barn). Resterande del ska delas lika mellan din fars barn. Är du hans enda barn får du hela den senare delen. Du kommer alltså få del av båda delarna.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000