Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?

2020-06-30 i Sambo
FRÅGA
Hej!Min far har gått bort. Han har 3 barn. Vi är 2 myndiga syskon från en tidigare relation. Han har sedan ett barn i 10-års åldern och är från hans senaste relation tillsammans med hans sambo han levde tillsammans med när han nu gick bort. Vi alla är biologiska barn till pappa. Pappa hade inget testamente eller samboavtal. Min fråga är kring hur arvsdelningen ska gå till. Uppdelningen av pappas saker, tavlor, möbler osv.Hur genomför vi delningen? Då min lillebror är omyndig, vem ska företräda honom? Hur går vi tillväga om pappas sambo sätter sig emot oss och våra åsikter i delningen? Då hon inte ärver undrar vi hur mycket hon har rätt att "säga till om" eftersom hon är mamma till min lillebror? Vänligen,Vuxet barn
SVAR

Hej, tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB, som är den del av lagen som reglerar arv. Jag kommer också att hänvisa till Sambolag (2003:376), nedan kallad sambolagen och till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB.

Hur ska arvet fördelas?

Huvudregeln är att om den avlidne har barn så ärver dessa. Eftersom er far har tre barn ska ni tre dela lika på arvet (2 kapitlet 1 § ÄB).

Er pappas sambo kommer inte att ärva något, men eftersom er pappa och hans sambo är sambor ska en bodelning göras mellan dem (8 § första stycket sambolagen). Er pappas sambo måste dock begära att en bodelning ska genomföras senast när bouppteckningen förrättas för att bodelningen ska äga rum (8 § andra stycket sambolagen). Om er pappas sambo inte begär en sådan bodelning kommer det heller inte att ske någon bodelning. Om ingen bodelning sker kommer din pappas sambo att behålla vad hon äger och ni barn får er pappas tillhörigheter. Sådant som ägs tillsammans får ni försöka komma överens om hur det ska fördelas.

Det som ska ingå i en eventuell bodelning är samboegendom. Samboegendom består av gemensam bostad och bohag om detta har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Vad som avses med gemensam bostad finns reglerat i 5 § sambolagen. I 6 § sambolagen regleras vad som avses med gemensamt bohag, det kan till exempel röra sig om möbler, hushållsmaskiner och andra saker som är avsett för det gemensamma hemmet. Vid bodelningen så kommer eventuella skulder dras av från värdet av bostad och bohag. Det som blir över kommer sedan att läggas ihop och delas på två. Ena delen kommer tillfalla er pappas sambo och andra delen som skulle tillfallit er far, tillfaller istället er barn (12-14 § sambolagen). Er pappas sambo har dock alltid rätt att få ut två gånger det prisbasbelopp som gällde vid dödsfallet (år 2020 motsvarar detta ett totalt belopp om 94 600 kr) om det finns så mycket att hämta ur bodelningen (18 § andra stycket ÄB).

Det som ska ingå i den eventuella bodelningen är alltså främst egendom som införskaffats gemensamt eller använts gemensamt som bostad och möbler och liknande. Andra saker kommer inte vara med i bodelningen. Kommer ni inte överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten, mer info om hur detta går till finns på Sveriges domstolars hemsida.

Hur mycket har er pappas sambo rätt att säga till om?

Som nämnt ovan så har er pappas sambo inte rätt att ärva er pappa. Er pappas sambo har dock rätt att begära en bodelning och vid denna bodelning få ut minst 94 600 kr förutsatt att samboegendomen är värd så mycket efter avdragna skulder. Er pappas sambo har också rätt att ta över den gemensamma bostaden genom att avräkna detta från sin del av bodelningen (16 § andra stycket ÄB).

Vem ska företräda er lillebror?

Eftersom er lillebror är omyndig kommer hans arv efter er pappa att förvaltas av hans förmyndare, vilket i detta fall blir hans mamma (10 kapitlet 2 § FB). Det kommer alltså vara er pappas sambo/er lillebrors mamma som har hand om er lillebrors arv efter er pappa. Hon kan dock inte göra vad hon vill med arvet utan arvet ska användas på ett sätt som gynnar er lillebror (12 kapitlet 3 § FB). Dessutom så står hon under överförmyndarens tillsyn och måste lämna information om hur arvet används om överförmyndaren begär det (12 kapitlet 9 § FB) (Det ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun).

Sammanfattning

Arvet efter er far ska delas lika mellan er tre barn. Er pappas sambo kan dock begära att en bodelning ska göras och då ska hennes del av bodelningen tillfalla henne. Er omyndige lillebrors del av arvet kommer att förvaltas av hans mamma som står under överförmyndarens tillsyn. Denne kontrollerar att arvet inte missbrukas av er lillebrors mamma.

Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver ni ytterligare hjälp och rådgivning är ni välkomna att kontakta någon av Lawlines jurister.

Mvh

Sanna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97371)