Hur fördelas arv när båda föräldrar har avlidit?

Min make dog förra året, vi hade inget testamente. Vi har ett gemensamt barn. Jag har två barn sen tidigare. Jag ärvde med fri förfoganderätt. Vårt gemensamma barn har inte fått något arv hittills. Jag vill nu veta vad som gäller med arvet när jag går bort? Jag har nu tänkt skriva testamente så arvet ska bli barnens enskilda egendom. Även testamentera viss del till mina fyra barnbarn. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är ärvdabalken (ÄB) som reglerar frågor om arv som är aktuell i ditt fall.   

Vad betyder att man ärver med fri förfoganderätt? 

Den här frågan är viktig att förklara, därför att dina möjligheter inskränks något när du ärver din make i samband med hans bortgång. Observera att en efterlevande make endast kan ärva sin make, om makarna har gemensamma barn (3:1 ÄB). Den andel som du därför har ärvt med fri förfoganderätt får du inte testamentera bort, därför att arvet egentligen ska föras vidare till din makes barn, dvs. det gemensamma barnet (3:2 1 st. 1 men. ÄB). Om du skulle testamentera den del som du har ärvt till någon annan, så skulle ert gemensamma barn i värst fall förlora 25 procent av arvet, så en viss inskränkning kommer barnet att få tåla (NJA 2013 s. 736). Om du skulle ge bort arvet som du har fått som gåva, så kan barnet återfå arvet (3:3 1 st. ÄB). Vill du testamentera arvet således att barnen ska få arvet som enskild egendom, så bör detta inte bli något problem då arvet inte minskas, utan snarare kan sägas bli skyddat. 

Hur fördelas arv och efterarv? 

Inledningsvis gäller att barn är de som först få ärva en avliden förälder och att barn tar lika stor lott av arvet när arvet ska fördelas (2:1 ÄB). Då ni har ett barn tillsammans, så kommer det barnet att få ärva både av sin pappa och av dig när du går bort (3:6 ÄB). Konkret beräknar man en kvotdel utifrån det som du har ärvt av din make och denna kvotdel används då på det arv som finns att fördela efter att du har gått bort (3:2 ÄB). Från kvotdelen ska då den del av förmögenheten som hänför sig till din make gå till ert gemensamma barn och resten av förmögenheten, dvs. din andel, ska då fördelas till dina tre barn. 

Om du vill testamentera bort arvet till dina barnbarn, så behöver du tänka på att dina barn har rätt till åtminstone hälften av arvet (7:1 ÄB). Det betyder att om du testamenterar mer än hälften av din andel till dina barnbarn, så kan dina barn ogiltigförklara en del av testamentet medan resten kommer att gå till dina barnbarn. 

Avslutande ord 

Svaret på din fråga är följande. När du går bort, så ska efterarvet från din make först fördelas till ert gemensamma barn. När hans andel har fördelats till det ena barnet som ni har, så ska din andel av arvet fördelas lika till det gemensamma barnet och dina två övriga barn, dvs. var och en får en tredjedel. Du får gärna testamentera din andel av arvet så att den blir enskild egendom, och du får även testamentera en del av ditt arv till dina barnbarn. Testamenterar du mer än hälften av arvet, så kan testamentet delvis ogiltigförklaras. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”