Hur fördelas arv mellan halv- och helsyskon

2018-10-23 i Efterarv
FRÅGA
Hej min far gick bort för 30 år sedan då fick min halvsyster (sär kullebarn) ärva ca:100000.Då hade den nya lagen att min mor skulle sitta i orubbat bo börjat gälla. Nu har min mor dött hon hade tre barn från ett tidigare äktenskap. Min mor och far hade 3 gemensamma barn. Frågan är hur fördelas farsarvet mellan mina helsyskon, och morsarvet mellan mina helsyskon och våra halvsyskon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag vill börja med att beklaga sorgen för din mors bortgång.

När jag svarar på din fråga utgår jag ifrån att det inte finns något testamente. Jag kommer även använda mig av ett räkneexempel för att förtydliga hur arvet fördelas.

Farsarvet
Bestämmelserna för arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).
Din halvsyster ärvde vid din fars död ca 100 000 kr vilket måste innebära att det totala arvet var 400 000kr då din far hade 4 barn. De resterande 300 000 kr övergick till din mor och nu ska ni ärva detta. ÄB 3 kap 1 §.

Dock behöver summan nödvändigtvis inte vara 100 000 kr var. Det ni nu ärver kallas efterarv och de räknas ut på följande sätt. Vi antar att er mor vid bodelningen hade 600 000 kr i tillgångar och tillsammans med din fars kvarlåtenskap blir det 900 000 kr. Din andel blir 1/9 eftersom du egentligen skulle ärva 100 000 av 900 000 som din mor totalt hade efter bodelningen. Om din mor fortfarande hade 900 000 vid hennes död ärver ni 100 000 kr var, annars får ni räkna ut hur mycket ni ska ärva med hjälp av er andel.

Morsarvet
Nu har farsarvet fördelats och jag utgår fortfarande från samma räkneexempel. Eftersom din mor hade tillgångar på 600 000 kr och hon hade 6 barn ska ni ärva lika mycket. ÄB 2 kap 1 §. 600 000/6= 100 000 kr var har ni rätt till då alla arvtagare ska ärva en lika stor andel var.

Sammanfattning
De tre gemensamma barnen ärver alltså 100 000 från farsarvet respektive morsarvet, totalt 200 000 kr. Medan de 3 halvsyskonen från din mors sida enbart ärver 100 000 kr var.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Masis Vardanian
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (574)
2019-03-20 Arvsfördelning utan bröstarvingar och med halvsyskon
2019-03-17 Kvotdelen vid arvsskifte med exempel?
2019-03-16 Hur fördelas efterarv?
2019-03-10 Vilka är efterarvsberättigade och hur räknas andelen som går i efterarv ut?

Alla besvarade frågor (66900)