Hur fördelas arv mellan bröstarvinge och efterlevande make när det finns skulder?

Hej. Min mamma gick bort i Januari i år. Vi håller på med boupptäckning nu sen så ska vi börja med fördela arvet. Jag är mammas ända son och bor i samma radhus som min mamma tog ut lån till själv. Hennes man säger att han står på den bostaden han med dock. Så när vi säljer den hur skulle det se ut enligt lag om att fördelningen görs? Får jag endast 1/4 del av vinsten och ärver jag hela mammas lån?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna om vad som händer när ett äktenskap upplöses p.g.a. en makes död hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Jag vill börja med att säga att huvudregeln är att barn och arvingar inte ärver den avlidnes skulder – du kommer alltså inte behöva oroa dig över att ärva din mammas lån i radhuset. Jag kommer i mitt svar utgår från att din mamma var gift vid hennes dödsfall eftersom att du nämner "hennes man", jag kommer vidare utgå från att hennes man inte är din pappa och att du således är ett s.k. särkullbarn.

Bodelning när ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller makes död

När en make dör görs det som huvudregel en bodelning där all giftorättsgods (efter skulderna har dragits av) läggs samman och delas lika mellan makarna (9 kap. 1 §,10 kap. 1 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, gåva eller testamente (7 kap. 1 § samt 7 kap. 2 § ÄktB). Så länge att egendomen inte är enskild, så gör det ingen skillnad om din mammas man står på bostaden eller inte – eftersom att egendomen ändå kommer delas lika mellan dem då de är gifta, jag förtydligar med ett exempel:

Om vi utgår från att radhuset inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente, arv eller gåva, så utgör radhuset giftorättsgods. Låt oss säga att radhuset är värt 1.000.000 kr, din mammas lån ligger på 500.000 kr och att hennes man inte har någon annan egendom eller skuld.

Först görs en bodelning där makarnas egendom räknas upp och eventuella skulder dras av. Uträkningen blir lite olika beroende på om maken står som delägare på radhuset eller inte – resultatet blir dock detsamma. Om vi börjar med uträkningen ifall hans står som delägare och sedan uträkningen om din mamma är ensam ägare till radhuset:

1. Din mammas och hennes make giftorättsgods utgör således 500.000 kr vardera (1.000.000 kr / 2). Eftersom att endast din mamma har skulden har hon dock 0 kr i giftorättsgods när skulden har dragits av (500.000 kr – 500.000 kr) som ska slås ihop med hennes makes giftorättsgods på 500.000 kr – det samlade beloppet delas sedan lika mellan makarna och de får 250.000 kr vardera.

2. Din mammas giftorättsgods utgör 1.000.000 kr och hennes make har 0 kr. Efter att din mammas skuld dras av från hennes giftorättsgods (1.000.000 kr – 500.000 kr) så läggs det resterande beloppet ihop med hennes makes giftorättsgods på 0 kr – det samlade beloppet delas sedan lika mellan makarna och de får 250.000 kr vardera genom bodelningen.

Arvsfördelningen

Eftersom att du är ett s.k. särkullbarn så ärver du din mamma direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det som du ärver är din mammas kvarlåtenskap efter bodelningen – om vi räknar med exemplet ovan så ärver du alltså 250.000 kr vilket utgör en fjärdedel av värdet på radhuset eftersom att 500.000 kr går till lånet och den efterlevande maken får de resterande 250.000 kr.

Det blev ett lite längre svar men jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen!


Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”