Hur fördelas arv mellan barnbarn om föräldrar är avlidna?

2020-08-12 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej. Om min farmor och farfar avlidit och båda deras barn också avlidit. Hur fördelas arvet mellan oss kusiner? Delas det i hur många barn de hade och sen delas det vidare? Dvs jag har inga syskon men mina kusiner är tre syskon. Får jag lika stor del som mina kusiner får tillsammans ?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Här stadgas det att "Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott" (2 kap. 1 §, andra stycket ÄB). Detta betyder på enklare språk att din farmor och farfars barn kommer få lika stort arv och att detta arv sedan fördelas vidare på deras respektive arvingar.

Du kommer alltså få hälften av din farmor och farfars kvarlåtenskap, medan dina kusiner får dela på den andra hälften.

Hoppas det besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (687)
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (98575)