Hur fördelas arv mellan barnbarn om föräldrar är avlidna?

2020-08-12 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej. Om min farmor och farfar avlidit och båda deras barn också avlidit. Hur fördelas arvet mellan oss kusiner? Delas det i hur många barn de hade och sen delas det vidare? Dvs jag har inga syskon men mina kusiner är tre syskon. Får jag lika stor del som mina kusiner får tillsammans ?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Här stadgas det att "Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott" (2 kap. 1 §, andra stycket ÄB). Detta betyder på enklare språk att din farmor och farfars barn kommer få lika stort arv och att detta arv sedan fördelas vidare på deras respektive arvingar.

Du kommer alltså få hälften av din farmor och farfars kvarlåtenskap, medan dina kusiner får dela på den andra hälften.

Hoppas det besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (616)
2021-01-25 Kostnaden för klander av arvskifte
2021-01-22 Vem ärver när en förälder har gift om sig?
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?

Alla besvarade frågor (88430)