Hur fördelas arv mellan barn och barnbarn?

Hej!

Min mormor har skrivit ett testamente där hon vill att sina 2 barn ska få sin laglott och att resterande kvarlåtenskap skall delas lika mellan sin dotters 2 barn.

Nu har min mor gått bort.

Har jag och min bror då rätt till 50% av arvet eller tillfaller automatiskt även vår mors arv oss, dvs 75% av arvet totalt?

Mormor vill att 75% skall tillfalla mig och min bror, behöver hon göra någon förändring i sitt testamente?.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur arvet efter din mormor kommer att fördelas samt ifall någon ändring behöver göras i testamentet. Utifrån mitt svar nedan har jag enbart förhållit mig till de omständigheter som anges ovan, eftersom ytterligare omständigheter (exempelvis ifall din mor var gift) påverkar arvsfördelningen. När det kommer till frågor om arvs- och testamentsrätt är det ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag. Utifrån texten har jag utgått ifrån att din mormor har en dotter (er mor) och en son (er morbror).

Arvet efter din mor.

Eftersom din mor avled innan din mormor är det lämpligare att börja med arvet efter henne först. Utifrån den information du har angett i frågan verkar det som att du och din bror är hennes enda barn. Jag har heller inte fått angivet om hon är gift eller har något testamente upprättat. I sådana fall får man vända sig till den legala arvsordningen i 2 kap. ÄB. Barn och barnbarn brukar benämnas för bröstarvingar i svensk arvsrätt och är alltså den arvsklass som först har rätt till arvet efter den avlidne (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Alltså kommer du och din bror dela på hela din mors kvarlåtenskap.

Arvet efter din mormor

När din mormor avlider kommer det alltså finnas tre legala arvingar till henne; din bror, dig själv och er morbror. Ni alla är, som tidigare nämnts, bröstarvingar i förhållande till den avlidne. Dock är din morbror och din mor berättigade till arvet före än dig och din bror eftersom de är hennes direkta avkomlingar. Eftersom din mor nu är borta så träder du och din bror in i hennes ställe vad gäller arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta kallas för att du och din bror har en istadarätt. Eftersom du och din bror tillsammans kommer ärva hela er mors kvarlåtenskap kan man tekniskt sett säga att er andel är "större" i förhållande till er moster, men för att klarlägga allting så kommer ni inte kunna ärva en större andel än er morbror när det kommer till er mormors kvarlåtenskap, eftersom hälften av hennes kvarlåtenskap utgör laglotten i detta fall.

Utifrån den information jag fått angiven om hennes vilja i testamentet kommer laglotten i nuvarande fall tillfalla enbart din morbror dvs. 50 % av kvarlåtenskapen. Testamentet kan, rent omständighetsmässigt, skrivas om på så sätt att man enbart skriver att mostern får ut sin laglott och att du och din bror delar på resten. Så som jag uppfattar det rent juridiskt så sköter den legala arvsordningen redan detta. Testamentet i fråga hade varit mer relevant ifall din mor fortfarande var vid liv vid tiden då er mormor avlider.

Sammanfattning

- Du och din bror ärver tillsammans hela er mors kvarlåtenskap (100 %)

- Du och din bror träder in i er avlidna mors ställe vad gäller er mormors kvarlåtenskap och ärver tillsammans 50 %. Eran morbror har en laglott på 50 % av arvet.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”