Hur fördelas arv?

Hej! Min farfar har gått bort och han är gift med en kvinna som ej är min farmor. Min far är farfars enda barn. Ärver min far allt som tilldelas farfar eller ärver han hälften av det? Hon ska tillexempel sälja huset, får min far hälften av vinsten från det isåfall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur arv ska fördelas finns i ärvdabalken (ÄB) och regler vad som gäller egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

När din farfar dog upplöstes äktenskapet med hans fru enligt 1 kap. 5 § ÄktB. Deras egendom ska då fördelas genom bodelning, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår din farfar och hans frus giftorättsgods vilket är all egendom som inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan vara enskild till följ av t ex äktenskapsförord samt till följd av en gåva, ett arv eller ett testamente som föreskriver att egendomen ska vara mottagarens enskilda, enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Vid bodelning räknas din farfars respektive hans frus andelar i boet. Av deras respektive andelar får de göra avdrag för sina skulder, enligt 11 kap. 1-2 §§ ÄktB. Enligt 11 kap. 3 § ÄktB så ska det som är kvar av deras respektive giftorättsgods läggas ihop för att delas lika mellan dem. Din farfars kvarlåtenskap utgör då, om det inte finns någon enskild egendom, hälften av tillgångarna i boet, och hälften av tillgångarna utgör hans frus andel efter bodelningen.

När det skett en bodelning ska dödsboets skulder betalas, om det finns några sådana, och sedan ska det förrättas arvskifte. Jag kommer nu utgå från att det inte finns något testamente som reglerar hyr din farfars kvarlåtenskap ska fördelas. Utgångspunkten är att din farfars närmsta arvinge är din far, din farfars barn, och han kallas bröstarvinge, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Huvudregeln är dock att eftersom din farfar var gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Eftersom din far inte är din farfars särkullbarn, d v s inte han och hans frus gemensamma barn så gäller denna huvudregel inte så länge din far inte avstår sitt arv till förmån för henne, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Hela din farfars kvarlåtenskap kommer därför tillfalla din far så länge det inte finns något testamente som förordnar någonting annat.

Om huset inte utgör enskild egendom kommer hälften av husets värde ingå i din farfars kvarlåtenskap och tillfalla din far vid arvskiftet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”