Hur fördelas andelarna mellan arvingar när det finns ett gemensamt barn och ett särkullbarn?

Min far dog nyligen, hans fru dog tidigare, de har en gemensam son

Jag är alltså en son i tidigare äktenskap , vilka andelar ärver vi halvbröder

efter vår gemensamma far?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som reglerar dessa situationer återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

När en make går bort i ett äktenskap ska en bodelning göras (enligt 9 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att när er fars fru dog så skulle en bodelning skett. I den bodelningen skulle alla deras tillgångar delas mellan dem. Jag vet inte riktigt hur detta sett ut, det avgörande är här om allt de ägde var giftorättsgods eller om någon av dem hade någon form av enskild egendom.

Utifrån detta fick er far en summa pengar som skulle motsvara hans del och hans frus del av boet. Om vi för enkelhetens skull säger att det i boet fanns 1 000 000 kr och att allt var giftorättsgods så skulle det betyda att 500 000 kr var er fars och 500 000 kr var hans frus. I och med att gemensamma barn inte ärver förrän båda föräldrarna gått bort så fick er far dessa pengar. Av dessa pengar räknar man ut en kvot som ska motsvara fruns del i boet. Kvoten i detta exempel är 500 000 (fruns del) / 1 000 000 kr (det totala beloppet er far fick) = 0,5 =50 %. Detta innebär att 50 % av det som finns i dödsboet från er far är hans frus arv och de har alltså ditt/ert syskon rätt till som är deras gemensamma barn.

Du som särkullbarn (icke gemensamt barn) har rätt till din arvslott om inte detta blivit inskränkt via testamente. Din arvslott är då baserad på hur många syskon ni är. Jag vet inte om jag uppfattade dig rätt men om jag inte har fel så är ni två syskon, du och din halvbror. Detta skulle innebära att ni har rätt till 50 % av er fars arv. Om vi förutsätter att er far har kvar den miljonen jag använde som tidigare exempel så skulle det innebära att din halvbror som då är gemensamt barn får ut 500 000 kr från den miljonen, som arv från sin mor, samt 250 000 kr som arv från sin far. Du skulle då få ut 250 000 kr som är 50 % av arvet från din far.

Om ni är fler syskon så gäller att man har rätt till 1/3 av arvet om man är 3 syskon, 1/4 av arvet om man är 4 syskon osv.

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”