FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal15/02/2020

Hur fördelar vi ägande av radhus rättvist för det fall att vi skulle separera?

Hej

Jag och min blivande sambo (hon) har köpt ett radhus och vi kommer att gå in med olika stora kontantinsatser.

Se kostnadsfördelning nedan:

Köpeskilling:

4 331 000 kr

totalt lån 4 340 565 kr

Kontantinsats:

Jag: 560 000 kr

Hon: 100 000 kr

Lån:

Jag: 1 840 241 kr

Hon: 1 840 241 kr

Vår första tanke var att äga 50/50 med ett skuldebrev och samboavtal.

Till saken hör att jag har ett uppskov sedan tidigare försäljningar och innehav på ca 1 850 000 kr

Så om vi äger 50/50 så kommer jag att behöva skatta på 500 000 kr av uppskovet ca 120 000 kr

Det är pengar jag för tillfället inte har.

Vi har kommit fram till att om vi har en ägarfördelning enligt följande:

jag : 80%

Hon: 20%

vid denna fördelning så kan jag ta med mig hela uppskovet. då vi fortfarande kommer att dela på lånet 50/50 samt vinsten 50/50 vid eventuell försäljning/separation. Vår tanke är att skriva ett gåvobrev där hon får 30 % i gåva av mig samt att vi har ett skuldebrev och samboavtal där vi reglerar insatsen mm.

Vi vill att det skall bli rättvist för båda parter om vi skulle separera.

Vad har ni för råd utifrån dessa förutsättningar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ni för avsikt att initialt köpa radhuset med en fördelning om 80/20 av de skatteskäl du nämner (uppskovsbeloppet du vill ta med dig). Därefter vill du skänka 30% av ditt ägande till din sambo, innebärande att ni äger 50/50 av radhuset och att ni har ett skuldebrev och samboavtal där ni reglerar differensen i insatser er emellan.

Precis som du själv tar upp är det möjligt att reglera de olika insatserna genom ett skuldebrev. Skuldebrevet kan även villkoras så att det är möjligt att kräva in först vid t.ex. en separation. Ni bör i sådana fall upprätta ett samboavtal om att sambolagen inte ska gälla för radhuset (jfr 9 § sambolagen). Utan samboavtal kommer det annars att finnas en möjlighet vid en separation och bodelning för din sambo att räkna av skulden innan uppdelning sker (jfr 13 § sambolagen). Du kan däremot bara räkna av skulden för det lån du har. För att det ska bli så rättvist som ni önskar bör ni helt enkelt upprätta ett samboavtal er emellan.

Som jag tolkar din fråga är syftet med det upplägg du föreslår att du ska ha möjlighet att ta med dig det uppskov du har sedan tidigare försäljning. Om du inte tar med dig uppskovet kommer du att bli tvungen att återföra en del av ditt uppskovsbelopp till beskattning, vilket kommer att medföra en skatt om ca 120.000 kronor att betala. Det problem jag kan se med det föreslagna upplägget är den gåva du har för avsikt att göra av radhuset (de 30% du tänker skänka till din sambo). Om du ger ersättningsbostaden (det radhus du köpt och tagit med dig uppskovsbeloppet in i) ska du också återföra uppskovsbeloppet till beskattning. Det finns inga undantag till detta när det gäller gåva. Om bara en del av bostaden (som i ert fall) ges i gåva finns det en formel för att räkna ut hur stor del av uppskovsbeloppet som ska återföras. Hur mycket som ska återföras beräknas genom uppskovsbeloppet x marknadsvärdet på den överlåtna delen av bostaden / marknadsvärdet på hela bostaden. (47 kap. 11 § IL)

Sammanfattningsvis är det fullt möjligt att reglera de olika kontantinsatserna med hjälp av ett skuldebrev er emellan. Skuldebrevet kan villkoras så det är möjligt att kräva in det först i samband med att samboförhållandet upplöses. Det är däremot viktigt att ni även skriver ett samboavtal i vilket bostaden undantas från bodelning enligt sambolagen (för att inte den sambo som har störst skuld ska ha möjlighet att räkna av den i skuldtäckningen).

Om du skänker bort 30% av ditt ägande till din sambo ska en del av det uppskovsbelopp du har återföras till beskattning. Min rekommendation är att du/ni anlitar en jurist inriktad mot skatterätt som går igenom hur det ser ut för er, hur stort ditt uppskov är och vilken lösning som blir mest fördelaktig. Skatterätten är komplex och ständigt under förändring varför våra jurister på Lawline juristbyrå inte arbetar med området; därav min rekommendation att ni ska vända er till en expert i skatterätt.

Om något är oklart eller om ni behöver hjälp med upprättande av skuldebrev eller samboavtal är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?