Hur föräldrar kan skriva ett avtal om vårdnad

2019-09-29 i Barnrätt
FRÅGA
Kan man själv skriva ett avtal tillsmmans med den andra vårdnadshavaren där hen lämnar över vårdnaden till mig, utan att behöva gå till familjerätten? Och vilka uppgifter behöver då finnas med? ska det bevittnas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör vårdnad om barn finns i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Jag förstår det som att du och barnets andra förälder är överens om att du ska ha ensam vårdnad, och att du undrar hur ni ska gå tillväga.

Ni kan mycket riktigt skriva ett avtal där det framgår att du ska ha ensam vårdnad över barnet! För att vara giltigt måste avtalet vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna. Avtalet måste också godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § första stycket FB). I övrigt finns det inga specifika regler om vad avtalet ska innehålla. Så det bör räcka att ni skriver med båda föräldrarnas och barnets personuppgifter, vem som ska få ensam vårdnad och från och med när detta ska gälla.

När socialnämnden har godkänt avtalet kommer de att skicka in ett meddelande om detta till Skatteverket, som i sin tur uppdaterar vårdnaden. Ta kontakt med socialnämnden i din hemkommun så hjälper de er att skriva avtalet!

Jag hoppas du fått svar på dina funderingar! Hör annars av dig igen, antingen via en kommentar här eller som en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
55Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-30 10:06
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1312)
2019-10-21 Vad kan jag göra för att ett domstolsbeslut om boende för mitt barn skall efterföljas av mitt ex?
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?

Alla besvarade frågor (73827)