Hur föräldrar kan skriva ett avtal om vårdnad

2019-09-29 i Barnrätt
FRÅGA
Kan man själv skriva ett avtal tillsmmans med den andra vårdnadshavaren där hen lämnar över vårdnaden till mig, utan att behöva gå till familjerätten? Och vilka uppgifter behöver då finnas med? ska det bevittnas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör vårdnad om barn finns i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Jag förstår det som att du och barnets andra förälder är överens om att du ska ha ensam vårdnad, och att du undrar hur ni ska gå tillväga.

Ni kan mycket riktigt skriva ett avtal där det framgår att du ska ha ensam vårdnad över barnet! För att vara giltigt måste avtalet vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna. Avtalet måste också godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § första stycket FB). I övrigt finns det inga specifika regler om vad avtalet ska innehålla. Så det bör räcka att ni skriver med båda föräldrarnas och barnets personuppgifter, vem som ska få ensam vårdnad och från och med när detta ska gälla.

När socialnämnden har godkänt avtalet kommer de att skicka in ett meddelande om detta till Skatteverket, som i sin tur uppdaterar vårdnaden. Ta kontakt med socialnämnden i din hemkommun så hjälper de er att skriva avtalet!

Jag hoppas du fått svar på dina funderingar! Hör annars av dig igen, antingen via en kommentar här eller som en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81800)