Hur finner vi som besvarar frågor om juridiska problem, all information som behövs på Lawline?

FRÅGA
Hur arbetar ni för att hitta svar i alla juridiska problem ni får. Vilka förkunskaper krävs för att veta i vilka lagar som kan besvara frågan?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vi som svarar på frågorna som skickas in till Lawline är studenter.

En förutsättning för att kunna vara anställd och svara på frågor är att man fullgjort ett visst antal terminer på juristprogrammet. När vi besvarar frågor gör vi det genom den kunskap vi förvärvat under studiernas gång.

När vi besvarar frågor utgår vi från en så kallad, juridisk metod som är allmänt vedertagen bland jurister i synnerhet (används hos alla verksamma jurister). Som kort uttryckt innebär att man först tittar på vad frågeställaren i det enskilda fallet efterfrågar; identifierar problemet och undersöker, utifrån informationen som lämnats i frågan, vilken rättsinformation som mest relevant för frågeställningen, och svarar därefter.

Om frågan exempelvis berör anställningsskydd, så vet man oftast att då är det arbetsrätt som är området, därefter undersöka vilken lagstiftning som berör exempelvis arbetsrätt, och som har närmast koppling till frågan i det enskilda fallet.

Ibland är det bara en lagstiftning, ofta flera lagar som (lite beroende på frågeställningen och om det gränsar till två rättsområden), men även förarbeten till lagen i fråga, samt praxis med viktiga prejudikat från domstolen, främst Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.

Med andra ord är det lagtexten som frågan aktualiserar och blir underlaget för svaret, ibland viktiga prejudikat från högsta instanser inom domstolen som slagit fast principer som inte framgår av lagen.

Vilka frågor som besvaras beror på vilka kunskaper inom det aktuella rättsområdet man som medarbetare har förvärvat. Du kan läsa mer om den juridiska metoden här.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (648)
2020-01-26 Hur beräknas lagstadgad tid?
2020-01-24 Kan jag sälja alkohol på en privat fest?
2020-01-24 Relevanta rättsområden för olovligt bortförande av barn
2019-12-31 Vägtrafikregistret och placering av registreringsskylt

Alla besvarade frågor (76607)