Hur fastställs föräldraskap när den födande bytt könsidentitet ?

2019-03-22 i Faderskap
FRÅGA
Om en person som bytt könsidentitet blir gravid och alltså då är en gravid/barnafödande man, blir personen då registrerad som far eller mor? Och på vilket sätt? På samma sätt som när en kvinna föder ett barn och då automatiskt blir barnets mor, eller finns där några speciella tillvägagångssätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i föräldrabalken(FB).

En man som föder ett barn räknas som far

Enligt en huvudprincip i FB är kvinnan som föder ett barn att anses som rättsligt moder. En man som föder ett barn är på motsvarande sätt att anses som barnets förälder. En man som föder ett barn anses vara far till barnet(FB 1:11).

Ska ändå omfattas av samma regler som modern

Men trots att han anses som far, ska han omfattas av det som i föräldrabalkens första kapitel gäller för modern. Alla bestämmelser som innehåller orden mor, moder eller moderskap ska tillämpas för mannen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (323)
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

Alla besvarade frågor (85450)