Hur fastställs faderskap och vilka rättigheter till barnet följer med faderskap?

2018-10-15 i Faderskap
FRÅGA
Hej. Träffade en kvinna för ca 1,5 månad sedan via internet och sedan vid första middagen hamnade vi i säng och hade också samlag. För ca 1 vecka sedan så talar hon om att hon är gravid, även gått till doktor för att säkerställa. Säger sedan att hon skall tänka och jag säger att vi måste prata. Så sker aldrig utan ett par dagar sedan får jag följande meddelande: "Hej! Jag förstår du är lite orolig men det var inte ditt fel eller mitt, och nu har jag bestämt mig att bli mamma och min läkare lovar att vara med mig.... och jag vet du vill inte ha barn och lite mer... Jag lovar att aldrig stör dig och jag vill inte kontakt med dig eftersom jag vill vara ifred... önskar dig allt gott och lycka till". Hon tar bort alla kontaktvägar som vi har dvs sociala media som Facebook, Messenger osv så jag har inte ens en möjlighet att svara på hennes sista meddelande. Eller som en bekant sade, att detta verkar vara planerat ifrån henne. Vad kan jag göra och hur ser mina rättigheter ut till barnet som framöver kommer? Mycket tacksam för ert svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller faderskap och rätt till kontakt med sitt biologiska barn. Detta regleras i huvudsak i föräldrabalken (FB) varför mitt svar kommer utgå därifrån.

Hur fastställs faderskap?
Om modern till barnet inte är gift måste faderskapet bekräftas hos socialnämnden (1 kap. 3 § FB). Om föräldrarna inte medverkar till fastställandet av faderskapet gör socialnämnden en utredning för att fastställa vem som är fader till barnet. Socialnämnden är skyldiga att utreda vem som är barnets fader enda tills barnet fyllt 18 år (2 kap. 1 § FB).

Om faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet kontaktas den som kan antas vara fader till barnet för att denne ska få tillfälle att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). Socialnämnden bör verka för att en blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och den som kan vara fader till barnet, om denne begär det eller om det finns anledning till att tro att modern har haft samlag med mer än en man under tiden som barnet kan vara avlat (2 kap. 6 § FB). Socialnämnden kan inte framtvinga en blodundersökning så om någon av de inblandade personerna vägrar medverka får talan väckas vid domstol för att fastställa vem som är fader till barnet (3 kap. 5 § FB).

Vem blir vårdnadshavare och vem är underhållsskyldig?
Om modern till barnet är ogift får hon ensam vårdnad om barnet vid födseln (6 kap. 3 § FB). Om föräldrarna till barnet inte är gifta men vill ha gemensam vårdnad kan en registrering göras i samband med fastställandet av faderskapet hos socialnämnden eller via Skatteverket. Om föräldrarna inte kan komma överens om att vårdnaden ska vara gemensam eller inte kan det avgöras genom en vårdnadstvist i domstol (6 kap. 5 § FB).

Vårdnadshavarskapet om ett barn innebär både rättigheter och skyldigheter såsom beslutanderätt i vissa frågor t.ex. skolval och medicinsk behandling, rätt till information om barnet, skyldighet till att sörja för barnets faktiska omvårdnad.

Om du fastställs som fader till barnet blir du underhållsskyldig till barnet (7 kap. 1 § FB). Den förälder som barnet inte bor hos ska försörja barnet genom att betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget bestäms genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB).

Sammanfattning
Av din fråga går att utläsa att mamman till barnet inte verkar vilja ha kontakt med dig och kommer därför kanske inte uppge dig som fader till socialnämnden. Om du vill ha kontakt med ditt barn, oavsett om du vill ha vårdnad eller inte, råder jag dig att kontakta socialnämnden där mamman bor. Om du inte vet var hon bor kan du vända dig till den där du bor så kan de säkert lotsa dig vidare.

Avslutningsvis bör nämnas att i frågor om barns vårdnad och umgänge är det barnets bästa som ska vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Samt att det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar och inte tvärtom (6 kap. 15 § FB).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (256)
2019-03-22 Hur fastställs föräldraskap när den födande bytt könsidentitet ?
2019-03-19 Kan jag tvinga min mor att berätta vem som är min far?
2019-03-19 Jag tvivlar på att jag är pappan till barnet men hur ska jag göra för att få till ett DNA-test?
2019-03-11 Skaffa barn genom IVF-behandling

Alla besvarade frågor (66986)