Hur fastställs faderskap?

2019-10-19 i Faderskap
FRÅGA
Jag har en fru i tahiland som jag fått barn med men vi gifte oss efter barnet va föttså ambassaden vill ha ska prov och domstols beslut att det är mitt barn hur går jag till vägar ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du och din fru bor i Sverige, gäller reglerna om fastställande av faderskap i föräldrabalken (FB). Om ni bor i Thailand kan det vara så att andra regler gäller.

Hur fastställs faderskap?

Ditt faderskap fastställs genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken, FB). Faderskapet ska bekräftas skriftligen och bevittnas av två personer (1 kap. 4 § FB). Din fru får inte vara vittne till bekräftelsen. Det måste vara två utomstående personer. Bekräftelsen ska sedan godkännas av socialnämnden och din fru. Socialnämnden får bara godkänna bekräftelsen om det kan antas att du är pappa till barnet. Om ert barn är myndigt (18 år) ska barnet själv godkänna bekräftelsen.

Faderskapet kan också fastställas genom dom (1 kap. 5 § FB). Det verkar dock inte som att du bestrider att du är pappa till barnet. För er del är det alltså mest aktuellt med faderskapsbekräftelse enligt 1 kap. 4 § FB.

Sammanfattning

Om ni bor i Sverige ska ni kontakta socialnämnden i er kommun. Det är socialnämnden som godkänner faderskapsbekräftelsen.

Om ni bor i Thailand kan det vara så att andra regler gäller. I så fall rekommenderar jag att ni kontaktar den myndighet i Thailand som har hand om faderskapsfrågor.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll