Hur fastställs ett faderskap?

2021-08-20 i Faderskap
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo väntar vårt fjärde barn ihop och även denna gången diskuterar vi om pappan måste skriva på faderskapsintyget eller inte. Jag hävdar att om det är han som är pappan till barnet så måste han skriva på intyget medans han hävdar att han behöver inte skriva på intyget om han inte vill även om han får en dom och bevis på att han är pappan. Han har skrivit på intyget för de andra tre barnen vi har men denna diskussion har varit på tapeten varenda gång och nu vill jag har klarhet i vad som verkligen gäller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller när ett faderskap ska fastställas. Jag kommer tillämpa bestämmelserna i föräldrabalken (FB).

Hur fastställs ett faderskap?

Om barnets mamma och pappa är gifta vid barnets födelse fastställs faderskapet automatiskt (1 kap. 1 § FB). Om barnets föräldrar är gifta presumeras alltså mammans make vara barnets pappa, vilket innebär att pappan inte behöver skriva under en faderskapsbekräftelse.

Om barnets mamma och pappa däremot inte är gifta när barnet föds så ska faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Själva bekräftelsen av faderskapet ska göras skriftligen, det ska bevittnas av två personer och sedan godkännas av socialnämnden och barnets mamma (1 kap. 4 § FB).

Vad händer om barnets pappa vägrar skriva på faderskapsbekräftelsen?

Det som händer om pappan skulle vägra skriva under faderskapsbekräftelsen är att domstolen ska fastställa faderskapet genom dom. Innan domstolen fastställer faderskapet genom dom så ska det vara utrett att mannen i fråga faktiskt är barnets biologiska pappa (1 kap. 5 § FB). Barnet får själv väcka talan om fastställande av faderskap och om mamman har vårdnaden om barnet får hon alltid föra barnets talan (3 kap. 5 § FB).

Sammanfattning och vägledning

Om din sambo som är ditt barns biologiska pappa vägrar att skriva under faderskapsbekräftelse ska domstolen fastställa faderskapet genom dom. Talan om fastställande av faderskapet får väckas av barnet själv och om mamman har vårdnaden över barnet får hon alltid föra barnets talan. Du som barnets mamma kan alltså gå till domstol om pappan inte vill skriva under faderskapsbekräftelsen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (370)
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

Alla besvarade frågor (96487)